Utbildning vid Forum Östergötland

Forum Östergötland arrangerar kurser och utbildningar främst inom områdena GCP (Good Clinical Practice) och statistik. Med anledning av covid-19 är våra inplanerade kurser i dagsläget inställda (2020-03-17). 

Fem personer sitter kring ett runt bord till vänster på bilden. De ser ut att studera, då bordet är fullt av öppna böcker och bärbara datorer. Personerna håller i pennor och en av dem antecknar på en post-it.

Kurser inom kliniska prövningar och GCP

Good Clinical Practice (GCP) är en internationell, etisk och vetenskaplig kvalitetsstandard för planering, genomförande, analys och rapport av kliniska läkemedelsprövningar. Motsvarande kvalitetsstandard finns för klinisk prövning av medicinsk teknik (ISO 14155). 

Våra kurser uppfyller minimikraven som TransCelerate fastslagit för GCP-utbildningar. Skräddarsydda utbildningstillfällen kan erbjudas utifrån önskemål. För frågor och kostnadsförslag kontakta biträdande föreståndare Lotta Lind-Åstrand.

Telefon:
010-103 62 68
E-post: lotta.lind.astrand@regionostergotland.se

 

Följande kurser anordnas av Forum Östergötland 

Introduktionskurs i ICH-GCP (1 dag) 
Kursen ges minst en gång per termin och kan vid förfrågan arrangeras för större grupper som t.ex. en klinik eller ett studieteam (minst 10 personer). 

När? Nästa kursdatum är 13 oktober 2020

Sista anmälningsdag samt sista dag för kostnadsfri avanmälan: 29 september 2020

Till anmälan.

 

Kliniska studier med medicintekniska produkter, introduktionskurs inklusive ISO 14155

Kursen ges en gång per år och kan vid förfrågan arrangeras för större grupper som t.ex. en klinik eller ett studieteam (minst 10 personer).

När?
 Planering inför 2020 pågår.

 

Grundkurs i klinisk läkemedelsprövning inkl. GCP (3 dagar)
Kursen ges varje vårtermin. Med anledning av covid-19 kommer ersättningskurs att ges under hösten.

När?
 Nästa kursdatum är 22 –24 september 2020

Sista anmälningsdag samt sista dag för kostnadsfri avanmälan: 8 september 2020

Till anmälan

 

Forskarutbildningskurser

Forskarutbildningskurs i GCP – 1 vecka och 1 dag (1,5 hp)
Denna kurs i Good Clinical Practice riktar sig till doktorander. Förtur ges till studenter vid Linköpings universitet, med särskild förtur till studenter vid Medicinska fakulteten. Kursen ges varje hösttermin.

När?
 Vecka 46 samt fredag vecka 48, 2020.

Anmälan till höstens kurs är nu öppen.

Till anmälan.

 

Forskarutbildningskurser i biostatistik

Kurserna i biostatistik riktar sig till doktorander och ges på engelska. Förtur ges till studenter vid Linköpings universitet, med särskild förtur till studenter vid Medicinska fakulteten.

Kursen i grundläggande biostatistik går igenom de vanligaste statistiska metoderna inom biostatistiken och ges terminsvis. Kursen i multivariat statistik ges en gång om året och är inriktad på statistisk modellering med olika typer av regressionsmetoder samt ANOVA/ANCOVA.  

Relaterade länkar 
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Forum Östergötland

E-post: forumo@regionostergotland.se

 

Hus 008, ingång 50, plan 10
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping

Forum Östergötlands startsida
Visa/dölj innehåll