Utbildning vid Forum Östergötland

Forum Östergötland arrangerar kurser och utbildningar främst inom områdena GCP (Good Clinical Practice) och statistik. 

Fem personer sitter kring ett runt bord till vänster på bilden. De ser ut att studera, då bordet är fullt av öppna böcker och bärbara datorer. Personerna håller i pennor och en av dem antecknar på en post-it.

Kurser inom kliniska prövningar och GCP

Good Clinical Practice (GCP) är en internationell, etisk och vetenskaplig kvalitetsstandard för planering, genomförande, analys och rapport av kliniska läkemedelsprövningar. Motsvarande kvalitetsstandard finns för klinisk prövning av medicinsk teknik (ISO 14155). 

Våra kurser uppfyller minimikraven som TransCelerate fastslagit för GCP-utbildningar. Skräddarsydda utbildningstillfällen kan erbjudas utifrån önskemål. För frågor och kostnadsförslag kontakta biträdande föreståndare Lotta Lind-Åstrand.

Telefon:
010-103 62 68
E-post: lotta.lind.astrand@regionostergotland.se

 

Följande kurser anordnas av Forum Östergötland 

Introduktionskurs i ICH-GCP (1 dag) 
Kursen ges minst en gång per termin och kan vid förfrågan arrangeras för större grupper som t.ex. en klinik eller ett studieteam (minst 10 personer).

När?
Nästa kursdatum är 11 februari 2020.
Till anmälan

Kliniska studier med medicintekniska produkter, introduktionskurs inklusive ISO 14155
Kursen ges en gång per år och kan vid förfrågan arrangeras för större grupper som t.ex. en klinik eller ett studieteam (minst 10 personer).

När?
 Planering inför 2020 pågår.

Grundkurs i klinisk läkemedelsprövning inkl. GCP (3 dagar)
Kursen ges varje vårtermin. 

När?
 Nästa kursdatum är 31 mars–2 april 2020
Till anmälan

 

Forskarutbildningskurser

Forskarutbildningskurs i GCP – 1 vecka och 1 dag (1,5 hp)
Denna kurs i Good Clinical Practice riktar sig till doktorander. Förtur ges till studenter vid Linköpings universitet, med särskild förtur till studenter vid Medicinska fakulteten. Kursen ges varje hösttermin.

När?
 Vecka 46 samt fredag vecka 48, 2019.
Anmälan är stängd.

Forskarutbildningskurser i biostatistik
Kurserna i biostatistik riktar sig till doktorander och ges på engelska. Förtur ges till studenter vid Linköpings universitet, med särskild förtur till studenter vid Medicinska fakulteten.

Kursen i grundläggande biostatistik går igenom de vanligaste statistiska metoderna inom biostatistiken och ges terminsvis. Kursen i multivariat statistik ges en gång om året och är inriktad på statistisk modellering med olika typer av regressionsmetoder samt ANOVA/ANCOVA.  

Relaterade länkar 
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Forum Östergötlands startsida
Visa/dölj innehåll