Forum Östergötland arrangerar kurser och utbildningar främst inom områdena GCP (Good Clinical Practice) och statistik. 

Fem personer sitter kring ett runt bord till vänster på bilden. De ser ut att studera, då bordet är fullt av öppna böcker och bärbara datorer. Personerna håller i pennor och en av dem antecknar på en post-it.

Kurser inom kliniska prövningar och GCP

Good Clinical Practice (GCP) är en internationell, etisk och vetenskaplig kvalitetsstandard för planering, genomförande, analys och rapport av kliniska läkemedelsprövningar. Motsvarande kvalitetsstandard finns för klinisk prövning av medicinsk teknik (ISO 14155).

Våra kurser uppfyller minimikraven som TransCelerate fastslagit för GCP-utbildningar. Skräddarsydda utbildningstillfällen kan erbjudas utifrån önskemål. För frågor och kostnadsförslag kontakta samordnare Laila Höljervangen.

Telefon: 013-28 47 00
E-post: laila.holjervangen@liu.se


Introduktionskurs i ICH-GCP (1 dag)

Kursen ges minst en gång per termin och kan vid förfrågan arrangeras för större grupper som t.ex. en klinik eller ett studieteam (minst 10 personer).

Grundkurs i klinisk läkemedelsprövning inkl. GCP (3 dagar)

Kursen riktar sig till personer anställda i Region Östergötland, Region Jönköping, Landstinget i Kalmar län och vid Linköpings universitet. Kursen ger deltagarna kunskap om relevanta regelverk för att kunna planera och utföra en klinisk läkemedelsprövning enligt ICH-GCP. 

Forskarutbildningskurser

Forskarutbildningskurs i GCP – 1 vecka och 1 dag (1,5 hp)
Denna kurs i Good Clinical Practice riktar sig till doktorander. Förtur ges till studenter vid Linköpings universitet, med särskild förtur till studenter vid Medicinska fakulteten.

Relaterade länkar 

Kontakt

Forum Östergötland

Hus 008, ingång 50, plan 10
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping 

E-post: forumo@regionostergotland.se

Forum Östergötlands startsida