Utbildning vid Forum Östergötland

Forum Östergötland arrangerar kurser och utbildningar främst inom områdena GCP (Good Clinical Practice) och statistik. 

Fem personer sitter kring ett runt bord till vänster på bilden. De ser ut att studera, då bordet är fullt av öppna böcker och bärbara datorer. Personerna håller i pennor och en av dem antecknar på en post-it.

Kurser inom kliniska prövningar och GCP

Good Clinical Practice (GCP) är en internationell, etisk och vetenskaplig kvalitetsstandard för planering, genomförande, analys och rapport av kliniska läkemedelsprövningar. Motsvarande kvalitetsstandard finns för klinisk prövning av medicinsk teknik (ISO 14155). 

Våra kurser uppfyller minimikraven som TransCelerate fastslagit för GCP-utbildningar. Skräddarsydda utbildningstillfällen kan erbjudas utifrån önskemål. För frågor och kostnadsförslag kontakta biträdande föreståndare Lotta Lind-Åstrand.

Telefon:
010-103 62 68
E-post: lotta.lind.astrand@regionostergotland.se

Introduktionskurs i ICH-GCP (1 dag) 

Kursen ges minst en gång per termin och kan vid förfrågan arrangeras för större grupper som t.ex. en klinik eller ett studieteam (minst 10 personer). 

Tid: 7 december 2022.

Plats: Linköping, Scandic Frimurarehotellet. 

 

Grundkurs i klinisk läkemedelsprövning inkl. GCP (3 dagar)

Tid: 5-7 oktober2022. 
Plats: Quality Hotell Ekoxen, Linköping.

 

Kliniska studier med medicintekniska produkter, introduktionskurs i ISO 14155:2020

Kursen ges en gång per år och kan vid förfrågan arrangeras för större grupper som t.ex. en klinik eller ett studieteam (minst 10 personer).

Tid:
Ingen kurs planerad under 2022.

Forskarutbildningskurser

Forskarutbildningskurs i GCP – 1 vecka och 1 dag (1,5 hp)
Denna kurs i Good Clinical Practice riktar sig till doktorander. Förtur ges till studenter vid Linköpings universitet, med särskild förtur till studenter vid Medicinska fakulteten. Kursen ges varje hösttermin.

Tid:
 Vecka 46 (15-19 november) samt den 3 december.

Forskarutbildningskurser i biostatistik

Kurserna i biostatistik riktar sig till doktorander och ges på engelska. Förtur ges till studenter vid Linköpings universitet, med särskild förtur till studenter vid Medicinska fakulteten.

Kursen i grundläggande biostatistik går igenom de vanligaste statistiska metoderna inom biostatistiken och ges terminsvis. Kursen i multivariat statistik ges en gång om året och är inriktad på statistisk modellering med olika typer av regressionsmetoder samt ANOVA/ANCOVA.  

Relaterade länkar  Visa/dölj innehåll

Kontakt Visa/dölj innehåll

Forum Östergötland

E-post: forumo@regionostergotland.se

Forum Östergötland
Ingång 50, plan 10
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping

 

Forum Östergötlands startsida Visa/dölj innehåll