Alla kurser och program på universitetet delas in i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Varje nivå har sin egen typ av examen. Dessutom erbjuder Linköpings universitet vissa program och kurser på en förberedande nivå som du kan läsa för att förbereda dig inför dina studier.

Grundnivå 

Som nybörjare söker du till grundnivå, kurser som inte kräver att du läst tidigare på högskola eller universitet. På Linköpings universitet finns det två examina på grundnivå; generell examen och yrkesexamen.

Generell examen

De flesta utbildningar leder till en generell examen. Den visar att du läst ett ämne eller ämnesområde upp till en viss fördjupningsnivå. På grundnivå finns det högskoleexamen vilket motsvarar två års heltidsstudier, 120 hp och kandidatexamen som motsvarar tre års heltidsstudier, alltså 180 hp. En generell examen kan du få antingen genom att läsa ett utbildningsprogram eller genom att läsa fristående kurser.

Yrkesexamen

Vissa yrken kräver att du har en legitimation eller en viss behörighet, och dessa utbildningar avslutas med en yrkesexamen. Detta gäller bland annat vissa vårdutbildningar, lärarutbildningar och ingenjörsutbildningar.

Avancerad nivå

För att läsa program på avancerad nivå krävs det att du har en examen om minst tre år på grundnivå. För att läsa kurser på avancerad nivå krävs att du läst utbildning på grundnivå, men det finns inget examenskrav. Även på avancerad nivå finns det på Linköpings universitet antingen generell examen eller yrkesexamen.

Generell examen på avancerad nivå

Om du efter avslutad grundutbildning väljer att fortsätta att studera på avancerad nivå kan du antingen välja att ta en magisterexamen vilket är en ettårig påbyggnadsutbildning, 60 hp, eller en masterexamen som är en tvåårig påbyggnadsexamen, 120 hp.

Yrkesexamen på avancerad nivå

Program som ger en avancerad yrkesexamen kan sökas av nybörjare om inte annat anges. Det betyder att utbildningen är en sammanhållen utbildning och att du inte först behöver välja en grundutbildning för att sedan söka vidare till en påbyggnadsutbildning. Exempel på sådana yrken är främst olika vårdutbildningar, civilingenjörs- eller lärarutbildningar.

Forskarnivå

För att läsa på forskarnivå krävs det att du har en examen på avancerad nivå. På forskarnivå finns bara generella examina. Antingen licentiatexamen på två år, 120 hp eller doktorsexamen som motsvarar fyra år, 240 hp.

Programmens längd

Ny student eller spetsa din utbildning?

Förberedande utbildningar

En unik examen