Patrik Rytterström, vid Avdelningen för omvårdnad, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, blev den 11 maj 2016 utnämnd till Utmärkt Inspiratör av Consensus. Det är Sjuksköterskesektionen vid Campus Norrköping som nominerat honom.

Så här lät nomineringen:

Patrik inspirerar genom att dra egna historier från verkligheten som studenterna lär sig mycket av, får en att tänka om samt tänka annorlunda. Han är inte som alla andra föreläsare utan får en att se saker och ting från olika håll. Man lyssnar från start till slut och hans sätt att föreläsa är trollbindande. Han väver in personliga åsikter och tankar, uppmuntrar andra att vara kritiska och poängterar att allt behöver inte vara ”som alla andra säger”. Slutligen väcker han också intresse för psykiatri för de som inte haft det sedan tidigare. Helt enkelt en utmärkt inspiratör!

Patrik RytterströmFoto: David Einar


Det är andra gången Patrik får denna utmärkelse. 2012 mottog han också utnämningen Utmärkt Inspiratör.

Patrik arbetar främst som lärare och forskare på Sjuksköterskeprogrammet, studieort Norrköping. Han är också kursansvarig för Specialistutbildningen för sjuksköterskor i psykiatri. Han undervisar inom psykiatri, vårdvetenskap, metod och vårdfilosofi samt handleder och examinerar uppsatser på grund- och masternivå. 2011 disputerade han med avhandlingen ”Tradition och horisont – vårdkulturens betydelse för vårdens praxis”.


Katarina Karlsson vid Institutionen för medicin och hälsa fick också titeln Utmärkt inspiratör under gårdagens nominering,  tack vare nöjda sjuksköterskestudenter i Linköping.

Utmärkt Inspiratör är en utmärkelse som införts av Consensus och sektionerna vid Medicinska fakulteten och syftar till att premiera personer på de respektive utbildningarna som inspirerar studenterna på olika sätt. Denna utmärkelse delas ut av sektionerna och mottagaren av utmärkelsen väljs av respektive sektionsstyrelse.

Consensus

Text: Linda Fredrikson 2016-05-12

Kontakt

Relaterat innehåll