Fotografi av Patrik Rytterström

Patrik Rytterström

Universitetslektor, Docent

Relation människa – teknik

Den pågående forskningen handlar om lärares upplevelse av ögonstyrningsteknik och i förlängningen relationen mellan teknik och människa. 

Jag arbetar främst som lärare och forskare på Sjuksköterskeprogrammet samt på Specialistutbildning för sjuksköterskor i psykiatri, där jag är kursansvarig. Jag är examinator för termin 5 Sjuksköterskeprogrammet. Min undervisar finns inom psykiatri, vårdvetenskap, metod och vårdfilosofi. Jag handleder och examinerar uppsatser på grund- och masternivå.

Forskningsområde

Disputerade december 2011 med avhandlingen ”Tradition och horisont – vårdkulturens betydelse för vårdens praxis”. Forskningen tar sikte på kulturella faktorer som påverkar vårdens utförande. Utifrån ett hermeneutiskt kulturbegrepp har vård inom landsting och kommun granskats för att nå en djupare förståelse för hur vårdare tillskriver sitt vårdande en mening. Nuvarande forskningsområde är ögonstyrningsteknik och relationen människa - teknik.

Samverkan med omgivande samhälle

Jag föreläser och deltar i utvecklingsprojekt om vårdkultur i kommuner och landsting samt privata vårdgivare.
 

Publikationer

2024

Lars-Olov Lundqvist, Patrik Rytterström, Mikael Rask, David Brunt, Tabita Sellin, Katarina Grim, Ingrid Rystedt, Agneta Schroder (2024) Influence of mental health service provision on the perceived quality of life among psychiatric outpatients: associations and mediating factors Frontiers in Psychiatry, Vol. 14, Artikel 1282466 Vidare till DOI
Säidi M. Ovox, Rikard Wärdig, Sally Hultsjö, Patrik Rytterström (2024) Trajectory of suicide as a transformation in obscurity-As told by the deceased's next of kin. International Journal of Mental Health Nursing, Vol. 33, s. 104-113 Vidare till DOI

2023

Magda Eriksson-Liebon, Johan Lundgren, Patrik Rytterström, Peter Johansson, Ghassan Mourad (2023) Experience of internet-delivered cognitive behavioural therapy among patients with non-cardiac chest pain Journal of Clinical Nursing, Vol. 32, s. 4060-4069 Vidare till DOI

2022

Gunilla Flankegård, Evalotte Mörelius, Patrik Rytterström (2022) Everyday life with childhood functional constipation: A qualitative phenomenological study of parents' experiences Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, Vol. 67, s. E165-E171 Vidare till DOI

2021

Patrik Rytterström, Kenneth Rydenlund, Albertine Ranheim (2021) The meaning of significant encounters in forensic care Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 35, s. 753-760 Vidare till DOI

Nyhet

Uppdragsutbildning

Publikationer

2024

Lars-Olov Lundqvist, Patrik Rytterström, Mikael Rask, David Brunt, Tabita Sellin, Katarina Grim, Ingrid Rystedt, Agneta Schroder (2024) Influence of mental health service provision on the perceived quality of life among psychiatric outpatients: associations and mediating factors Frontiers in Psychiatry, Vol. 14, Artikel 1282466 Vidare till DOI
Säidi M. Ovox, Rikard Wärdig, Sally Hultsjö, Patrik Rytterström (2024) Trajectory of suicide as a transformation in obscurity-As told by the deceased's next of kin. International Journal of Mental Health Nursing, Vol. 33, s. 104-113 Vidare till DOI

2023

Magda Eriksson-Liebon, Johan Lundgren, Patrik Rytterström, Peter Johansson, Ghassan Mourad (2023) Experience of internet-delivered cognitive behavioural therapy among patients with non-cardiac chest pain Journal of Clinical Nursing, Vol. 32, s. 4060-4069 Vidare till DOI

Samverkan med forskare inom arbetsterapi

Relaterat innehåll