Relation människa – teknik

Den pågående forskningen handlar om lärares upplevelse av ögonstyrningsteknik och i förlängningen relationen mellan teknik och människa. 

Jag arbetar främst som lärare och forskare på Sjuksköterskeprogrammet samt på Specialistutbildning för sjuksköterskor i psykiatri, där jag är kursansvarig. Jag är examinator för termin 5 Sjuksköterskeprogrammet. Min undervisar finns inom psykiatri, vårdvetenskap, metod och vårdfilosofi. Jag handleder och examinerar uppsatser på grund- och masternivå.

Forskningsområde

Disputerade december 2011 med avhandlingen ”Tradition och horisont – vårdkulturens betydelse för vårdens praxis”. Forskningen tar sikte på kulturella faktorer som påverkar vårdens utförande. Utifrån ett hermeneutiskt kulturbegrepp har vård inom landsting och kommun granskats för att nå en djupare förståelse för hur vårdare tillskriver sitt vårdande en mening. Nuvarande forskningsområde är ögonstyrningsteknik och relationen människa - teknik.

Samverkan med omgivande samhälle

Jag föreläser och deltar i utvecklingsprojekt om vårdkultur i kommuner och landsting samt privata vårdgivare.
 

Nyhet

Utbildningsprogram

Uppdragsutbildning

Forskningsprojekt

Publikationer

2017

Maria Borgestig, Patrik Rytterström, Helena Hemmingsson

Gaze-based assistive technology used in daily life by children with severe physical impairments: parents’ experiences

Ingår i Developmental Neurorehabilitation

Artikel i tidskrift

Patrik Rytterström

Teachers’ Experiences of Hope Using Eye Gaze-Controlled Computers

Ingår i Harnessing the Power of Technology to Improve Lives

Konferensbidrag

Patrik Rytterström

Teachers Experiences of Hope Using Eye Gaze-Controlled Computers

Ingår i Harnessing the Power of Technology to Improve Lives

Konferensbidrag

Samverkan med forskare inom arbetsterapi

Relaterat innehåll