Relation människa – teknik

Den pågående forskningen handlar om lärares upplevelse av ögonstyrningsteknik och i förlängningen relationen mellan teknik och människa. 

Jag arbetar främst som lärare och forskare på Sjuksköterskeprogrammet samt på Specialistutbildning för sjuksköterskor i psykiatri, där jag är kursansvarig. Jag är examinator för termin 5 Sjuksköterskeprogrammet. Min undervisar finns inom psykiatri, vårdvetenskap, metod och vårdfilosofi. Jag handleder och examinerar uppsatser på grund- och masternivå.

Forskningsområde

Disputerade december 2011 med avhandlingen ”Tradition och horisont – vårdkulturens betydelse för vårdens praxis”. Forskningen tar sikte på kulturella faktorer som påverkar vårdens utförande. Utifrån ett hermeneutiskt kulturbegrepp har vård inom landsting och kommun granskats för att nå en djupare förståelse för hur vårdare tillskriver sitt vårdande en mening. Nuvarande forskningsområde är ögonstyrningsteknik och relationen människa - teknik.

Samverkan med omgivande samhälle

Jag föreläser och deltar i utvecklingsprojekt om vårdkultur i kommuner och landsting samt privata vårdgivare.
 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

2017

Nyhet
Visa/dölj innehåll

Utbildningsprogram
Visa/dölj innehåll

Uppdragsutbildning
Visa/dölj innehåll

Forskningsprojekt
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

Samverkan med forskare inom arbetsterapi
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll