Avdelningen Fluida och Mekatroniska System vid Linköpings universitet har en lång tradition i forskningsprojekt rörande hydraulpumpar och motorer. Tyngdpunkten har varit i många projekt ljudet som skapas i pumpar och motorer och hur dessa kan reduceras.

Det aktuella projektet utvecklar en ny hydraulisk kolvmaskin för olika tillämpningar. Den största fördelen är enkelheten i produktionen tillsammans med den förväntade höga energieffektiviteten och låga ljudnivån. Projektet finansieras av Fordonsstrategisk Forskning och Innovationsprogram på Energimyndigheten, Volvo Car Group och Volvo Construction Equipment.

I divisionen labb kan flödespulsationer mätas med hög noggrannhet vilket är den bästa metoden för att mäta det buller som skapats i hydraulpumpar och motorer. Dessutom kan effektiviteten för pumpen/motorn mätas.

Kontakt