Fotografi av Liselott Ericson

Liselott Ericson

Professor

Styrning av rörelser med hydraulisk kraft med fokus på hydrauliska motorer och pumpar

Jag forskar inom hydrauliksystem med fokus på hydrauliska deplacementsmaskiner. Projekten fokuserar på elektriskdriven hydraulik och hur hydraulsystem och komponenter förändras för att skapa ett integrerat hållbart system.

Undervisning i hydraulik

Jag undervisar i hydraulik på både grundläggande och avancerad nivå, huvudsakligen för studenter inom Maskinteknikprogrammet. Kurser som jag är examinator i är:
  • TMHP02 - Fluidsystemteknik
  • TMHP06 - Fluidsystemteknik - fortsättningskurs
  • TMPM06 - Projektkurs
Jag är också examinator och handledare för exjobb.

Uppdrag

  • Styrelseledamot i Swedish Fluid Motion Association (SFMA), 2019-.
  • Styrelseledamot i Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik, EF
  • Styrelseledamot i ledningsgruppen för yrkesutbildningen på ITH
  • Organisationskommitté för Hydraulikdagarna, HD19, på Linköpings universitet, Mars, 2019.
  • Organisationskommitté och editor för Scandinavian International Fluid Power Conference, SICFP, på Linköpings universitet, May-June, 2021.

Publikationer

2023

Samuel Kärnell, Liselott Ericson (2023) Control of an Asymmetric Cylinder With Two Individually Controlled Pump/Motors Proceedings of the ASME/BATH 2023Symposium on Fluid Power and Motion Control Vidare till DOI
Samuel Kärnell, Liselott Ericson (2023) Classification and Review of Variable Displacement Fluid Power Pumps and Motors International Journal of Fluid Power, Vol. 24, s. 207-246 Vidare till DOI
Thomas Heeger, Martin West, Kim Heybroek, Liselott Ericson (2023) Methodology for Dimensioning of Integrated Electro-Hydraulic Machines SICFP'23 Proceedings: The 18th Scandinavian International Conference on Fluid Power, s. 487-505
Artur Tozzi de Cantuaria Gama, Kim Heybroek, Liselott Ericson (2023) An Analysis of a Multi-Pump System for Actuator Operation in Electric Mobile Machinery ASME/BATH 2023 Symposium on Fluid Power and Motion Control - FPMC2023 Vidare till DOI

2022

Henrique Raduenz, Liselott Ericson, Karl Uebel, Kim Heybroek, Petter Krus, Victor J. De Negri (2022) Energy Management Based on Neural Networks for a Hydraulic Hybrid Wheel Loader International Journal of Fluid Power, Vol. 23, s. 411-432 Vidare till DOI

Forskning

Nyheter

Kollegor

Organisation