Styrning av rörelser med hydraulisk kraft med fokus på hydrauliska motorer och pumpar

Jag forskar inom hydrauliksystem med fokus på hydrauliska deplacementsmaskiner. Projekten inkluderar på hydrauliska hybrider och sekundärreglerade transmissioner.

Undervisning i hydraulik

Jag undervisar i hydraulik på både grundläggande och avancerad nivå, huvudsakligen för studenter inom Maskinteknikprogrammet. Kurser som jag är examinator i är:
  • TMHP02 - Fluidsystemteknik
  • TMMS10 - Fluida system och transmissioner
  • TMPM01 - Projektkurs
  • TMMI13 - Hydraulik och pneumatik
Jag är också examinator och handledare för exjobb.

Uppdrag

  • Sekreterare för Intressentföreningen för fluidsystemteknik (IFS), 2015-.
  • Organisationskommitté för Hydraulikdagarna, HD15, på Linköpings universitet, Mars, 2015.
  • Organisationskommitté och editor för Scandinavian International Fluid Power Conference, SICFP, på Linköpings universitet, June, 2013.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019