Styrning av rörelser med hydraulisk kraft med fokus på hydrauliska motorer och pumpar

Jag forskar inom hydrauliksystem med fokus på hydrauliska deplacementsmaskiner. Projekten fokuserar på elektriskdriven hydraulik och hur hydraulsystem och komponenter förändras för att skapa ett integrerat hållbart system.

Undervisning i hydraulik

Jag undervisar i hydraulik på både grundläggande och avancerad nivå, huvudsakligen för studenter inom Maskinteknikprogrammet. Kurser som jag är examinator i är:
  • TMHP02 - Fluidsystemteknik
  • TMHP06 - Fluidsystemteknik - fortsättningskurs
  • TMPM06 - Projektkurs
Jag är också examinator och handledare för exjobb.

Uppdrag

  • Styrelseledamot i Swedish Fluid Motion Association (SFMA), 2019-.
  • Styrelseledamot i Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik, EF
  • Styrelseledamot i ledningsgruppen för yrkesutbildningen på ITH
  • Organisationskommitté för Hydraulikdagarna, HD19, på Linköpings universitet, Mars, 2019.
  • Organisationskommitté och editor för Scandinavian International Fluid Power Conference, SICFP, på Linköpings universitet, May-June, 2021.

Publikationer

2023

2022

Forskning

Nyheter

Kollegor

Organisation