Som biomedicinsk analytiker arbetar du inom till exempel hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, veterinärmedicin, rättsmedicin, på universitet eller andra laboratorier, vilket ger en bred arbetsmarknad.

Inom sjukvårdens kliniska laboratorieverksamhet är biomedicinska analytiker verksamma inom:

  • klinisk kemi, inklusive vårdcentralslaboratorier
  • klinisk immunologi och transfusionsmedicin
  • klinisk mikrobiologi
  • klinisk patologi och cytologi
  • klinisk genetik
  • klinisk farmakologi
  • klinisk fysiologi.

Här har vi samlat några porträtt och berättelser från biomedicinska analytiker ute i arbetslivet.

Möt några alumner