Vad gör en biomedicinsk analytiker?

Som biomedicinsk analytiker arbetar man inom t.ex. hälso- och sjukvården, universitet, läkemedelsindustrin, veterinärmedicin, rättsmedicin eller andra laboratorier vilket ger en bred arbetsmarknad.
Inom sjukvårdens kliniska laboratorieverksamhet finns flera olika områden där biomedicinska analytiker är verksamma: klinisk kemi inklusive vårdcentralslaboratorier, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och cytologi, klinisk genetik, klinisk farmakologi, samt klinisk fysiologi.

Här har vi samlat några porträtt och berättelser från Biomedicinska analytiker ute i arbetslivet.

Peter Karlsson/Svarteld
Peter Karlsson/Svarteld
Peter Karlsson/Svarteld