Validera VFU-kurs

Har du arbetat som förskollärare eller lärare under en längre sammanhållen tidsperiod, kan du få pröva att validera denna arbetslivserfarenhet för att se om den kan ersätta en VFU-period i förskollärar- eller lärarprogram.

För att du ska kunna få validera en VFU-kurs måste du kunna uppvisa att efterfrågade kunskaper och färdigheter, så kallad reell kompetens, har införskaffats på annat sätt. Det är viktigt att tänka på att detta ofta kräver en relativt stor arbetsinsats av dig som student. Likaså måste den åberopade arbetslivserfarenheten ha skett inom de/det ämne och/ eller verksamhetsområde som den aktuella utbildningen syftar på. 

Ett beslut om tillgodoräknande är inte detsamma som en examination. Det innebär att betyg inte sätts vid beslut om tillgodoräknande. Du är inte heller berättigad till studiemedel för de veckor som den tillgodoräknade kursen omfattar.

Under de veckor som VFU-kursen pågår finns det i de flesta fall ingen alternativ kurs att läsa. Det innebär att examen inte kan tidigareläggas utan tillgodoräknandet medför uppehåll i studierna. 

Om du önskar tillgodoräkna en kurs och inget annat anges, måste du ansöka om detta senast terminen före kursstart. Om det inte är möjligt, senast åtta veckor före kursstart. Avser du att ansöka om tillgodoräknande gentemot flera kurser, ska du göra en ansökan per kurs.

Krav och ansökan för validering Visa/dölj innehåll

Vilken yrkeserfarenhet krävs?

Vad är validering och tillgodoräknande?

Hur ansöker jag om tillgodoräkning av VFU-kurs?

Vilka dokument ska bifogas ansökan?

Självvärdering: Förskollärarprogrammet och Grundlärare i fritidshem

Självvärdering: Lärarutbildning

Kontakt

Har du frågor om validering är du välkommen att kontakta Studievägledningen vid lärarutbildningarna.

Läs mer om validering på LiU:s webbsida om tillgodoräknande

VFU-kurser vid lärarutbildningarna Visa/dölj innehåll

Mer information om VFU Visa/dölj innehåll