När du använder e-tidskrifter, e-böcker och andra elektroniska resurser som görs tillgängliga i bibliotekets nätverk gäller olika villkor. Här presenteras en översikt om upphovsrätt och avtalsvillkor för bibliotekets e-resurser.

Linköpings universitetsbibliotek har slutit avtal med flera olika leverantörer och förlag som ger tillgång till elektroniska resurser för användare vid LiU. Avtalen styr vilka rättigheter du som enskild användare har. Vissa av de avtal biblioteket har är centralt upphandlade av Kungliga biblioteket. 

För de avtal som universitetsbiblioteket har slutit varierar rättigheterna beroende på förlag och leverantör. Överträdelser av villkoren kan medföra att LiU stängs av från elektroniska tidskrifter eller databaser.

Genom att iaktta god sed och undvika otillåten användning kan du hjälpa till att förebygga problem med åtkomst till våra elektroniska resurser.

För de villkor som gäller för avtalen som slutits av Kungliga biblioteket finns följande lathund med tillhörande definitioner:

Mer om avtalen på Kungliga bibliotekets webbplats

Riktlinjer för användning av e-resurser

Inget av avtalen tillåter kommersiell användning. Kopiering eller nerladdning är endast tillåten för privat bruk. All annan kopiering eller nerladdning kräver upphovsmannens tillstånd. Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner material får du endast använda det för eget, icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.

Du är skyldig att läsa den information om upphovsrätt som vissa leverantörer och utgivare lagt ut i anslutning till resurserna.

Du är skyldig att ange källan till utskrivet eller kopierat material.

Det är inte tillåtet att:

  • Systematiskt kopiera eller ladda ner till exempel ett helt tidskriftshäfte eller en hel bok. 
  • Sälja eller vidaredistribuera upphovsrättsligt skyddat material exempelvis genom att lägga ut det på internet eller skicka materialet vidare utanför LiU.
  • Ändra, förvanska eller plagiera material.

Regler för undervisning och studier

När du undervisar eller studerar behöver du ibland kopiera texter ur böcker och tidskrifter. Eftersom någon äger upphovsrätten till det som kopieras måste det finnas regler som bestämmer vad som är tillåtet. För universitet och högskolor gäller ett kopieringsavtal upprättat av Bonus Copyright.

Observera att vid skillnader i villkor mellan avtalet med Bonus Copyright Access och bibliotekets avtal med olika leverantörer gäller alltid villkoren i bibliotekets avtal. Se punkt 10b i dokumentet Allmänna avtalsvillkor för kopiering och tillgängliggörande inom högskoleområdet fr.o.m. 2014. Detta och annan information hittar du här:

Bonus Copyright Access - högskola och universitet 

Fria tidskrifter

I bibliotekets databas finns också tidskrifter med så kallad open access. De flesta av dessa är hämtade från DOAJ, en kvalitetskontrollerad lista över fria e-tidskrifter. För dessa gäller att användningen är helt fri så länge källa anges och innehållet inte förvrängs eller plagieras.

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på biblioteket@liu.se.

 

Relaterat innehåll

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se