Grundskolan

CETIS har intervjuat och pratat med verksamma lärare inom området bedömning. Här kommer vi samla erfarenheter, råd och tankar kring olika typer av bedömningsarbete. 

Lärare sitter med elev vid dator och ger instruktioner. Foto Julia M Cameron, Pexels

Information om bedömning

På Skolverkets bedömningsportal hittar du bedömningsstöd i form av diagnosmaterial, prov och enskilda uppgifter. I bedömningsportalen finns stöd för bedömning i flera ämnen och kurser.

I ämnet Teknik, årskurs 1-3, finns bedömningsstödet - Rörliga leksaker.
I ämnet Teknik, i årskurs 4-6, finns två bedömningsstöd - Teknik i vardagen och Slagverksinstrument.

Det finns i dagsläget inget bedömningsstöd i ämnet Teknik för årskurs 7-9.

Materialen är lösenordskyddade och för att få tillgång till materialet krävs även att din rektor ger dig behörighet till ämnet Teknik.

Skolverkets bedömningsportal - Grundskoleutbildning

Du kan också ladda ner pdf:en Kommentarmaterial till kursplanen i teknik (reviderad 2017). Det ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Här beskrivs också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade. 

Här finns exempel på examensarbeten inom teknik och lärande från Skolan för industriell teknik och management vid KTH.

Tekniklärarnas tolkning av kunskapskraven: Tekniklärarnas uppfattning kring bedömning och kunskapskraven i teknik

Kunskapskravens värdeord: En studie om hur kunskapskraven i teknik tolkas och tillämpas av tekniklärare på högstadiet

Till CETIS huvudsidaVisa/dölj innehåll