CETIS har intervjuat och pratat med verksamma lärare inom området bedömning. Här samlar vi erfarenheter, råd och tankar kring olika typer av bedömningsarbete.

Kajsa Dufbäck är grundskollärare i årskurs 3-6 och här delar hon med sig av erfarenheter kring "delaktig bedömning" i årskurs 4-6. 

Elevarbete ligger på ett bord med skisser och kartongbitar klippta som djur. Skisser och färdiga modeller för bedömning.

Delaktig bedömning

Som ett avstamp i arbetsområdet ”Rörliga modeller” får mina elever veta hur vi ska arbeta och vilka moment vi ska jobba med fram till målet: att tillverka en egen rörlig modell. Undervisningen är planerad utifrån olika delar i formativ bedömning som jag upplever passar just bedömning i teknikämnet väldigt bra. Inomhusporträtt av Kajsa Dufbäck som bär en svart tröja.Kajsa delar med sig av sina erfarenheter kring bedömning. Vi inleder med att undersöka de sex enkla maskinerna och sedan tar vi oss vidare till att skissa för att eleverna ska få öva på att tydliggöra för varandra vad de har för idéer till de modeller de vill bygga. I just skisstekniksmomentet har jag upplevt att en stor del av eleverna har dålig självkänsla. Många har svårt att ens försöka börja på en skiss utan upplever rädsla för att det ska bli fult eller dåligt. Självförtroendet är lågt och att våga kasta sig ut och börja känns läskigt. För att underlätta denna process får därför eleverna göra ett moment av kamratbedömning. Sedan ägnar vi en stund att titta på tidigare elevers skisser (självklart anonyma) som är ritade på lite olika nivåer. Vi diskuterar tillsammans vad vi ser framför oss. Ser vi vad skissen föreställer? Vilka material har eleven använt? Förstår vi hur mekanismen fungerar? Är det tydligt? Jättetydligt? Vad avgör skillnaden? Här uppstår intressanta diskussioner om alltifrån att rita ordentligt och slarvigt till att det är fult och fint. Eleverna är hårda kritiker och har ofta en bestämd åsikt om vilka omdömen skisserna ska få. I detta moment övar eleverna på att resonera och motivera kvaliten i skisserna och får samtidigt en inblick i de förväntningar och mål de själva väntas leva upp till i uppgiften de står inför. En bonus är att det även ger en inblick i att bedömning inte är helt lätt. 

Har jag visat kunskaper?

Vi går sedan vidare med elevernas egna arbeten där de har flera möjlighet att revidera sina skisser innan de lämnar in dem. I detta moment upplevs eleverna känna sig mer förtrogna med hur de ska skissa och självförtroendet har i de flesta fall ökat. Eleverna får som avslutning på hela arbetat bedöma sin egen insats under projektets gång. ”Har jag visat kunskaper på en enkel, utvecklad eller välutvecklad nivå?” Här stämmer allt för ofta elevernas egen självbedömning överens med min bild av vilka kunskaper de visat. Detta underlättar förståelsen för min respons till eleverna om hur arbetet gått och även arbetet med kommande projekt där eleverna nu själva är mer medvetna om vad de visat hittills och öppnar upp för en insikt i vad de behöver visa framöver för att nå högre.

Information om bedömning

På Skolverkets bedömningsportal hittar du bedömningsstöd i form av diagnosmaterial, prov och enskilda uppgifter. I bedömningsportalen finns stöd för bedömning i flera ämnen och kurser.

I ämnet Teknik, årskurs 1-3, finns bedömningsstödet - Rörliga leksaker.
I ämnet Teknik, i årskurs 4-6, finns två bedömningsstöd - Teknik i vardagen och Slagverksinstrument.

Det finns i dagsläget inget bedömningsstöd i ämnet Teknik för årskurs 7-9.

Materialen är lösenordskyddade och för att få tillgång till materialet krävs även att din rektor ger dig behörighet till ämnet Teknik.

Skolverkets bedömningsportal - Grundskoleutbildning

Kommentarmaterial till kursplan i Teknik

Här hittar du en nedladdnigsbar PDF med kommentarmaterial kursplanen i Teknik.

Det ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Här beskrivs också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade. 

Exempel på examensarbeten

Här finns exempel på examensarbeten inom teknik och lärande från Skolan för industriell teknik och management vid KTH.

Tekniklärarnas tolkning av kunskapskraven: Tekniklärarnas uppfattning kring bedömning och kunskapskraven i teknik

Kunskapskravens värdeord: En studie om hur kunskapskraven i teknik tolkas och tillämpas av tekniklärare på högstadiet

Lärarutbildare om bedömning

CETIS har intervjuat tre lärarutbildare vad de tänker om bedömning. Intervjuerna kan du läsa här Lärarutbildare om bedömning. 

Till CETIS huvudsida