Lärarutbildare om bedömning

På landets lärarutbildningar finns erfarenheter, kunskap och en förmåga att förmedla allt detta till studenterna. Men, hur undervisar man och pratar med studenterna om bedömningsarbete? Här svarar tre lärarutbildare hur de tänker och arbetar.

Gruppdiskussion om pedagogik och undervisning.

Gruppdiskussioner om pedagogik och undervisning.

 

1. Vad är det viktigaste som du vill förmedla kring bedömning i teknikämnet till dina studenter?

Roger Andersson, Mälardalens universitet:
-Jag vill förmedla att Teknik inte bara är ett teoretiskt ämne, det finns en praktisk dimension som ofta är svårare att bedöma. Vi hinner oftast bara diskutera bedömning översiktligt och då är detta den viktigaste aspekten att ta med. Hur bedömer vi den praktiska dimensionen av teknik hos elever?

Jan Grenholm, Högskolan i Gävle:
-Det viktiga med bedömningen är att det är formativt och stöttar elevernas progression. Bedömningen får inte vara något som tar udden av elevernas intresse för teknikämnet. Det finns ett utbrett teknikintresse men intresset för teknikämnet är svalare, varför?

Raymond Edgren, Högskolan i Gävle:
-Svår fråga, å ena sidan är det viktigt att man bedömer på ett korrekt sätt utifrån våra styrdokument, å andra sidan vill man förmedla kreativiteten och lusten som finns i teknikämnet så att det inte kvävs av matriser och olika mål.

Med egna barn i grundskola så upplever jag det som en väldig hets med betyg och framförallt bedömning, det läggs mycket tid på att få elever och vårdnadshavare att förstå betygskriterier och hur dom bedöms. Tycker det blir en konstant jakt på summativa bedömningar vilket inte är något som jag eftersträvar att mina studenter ska förmedla i teknikämnet.

Den bedömning som jag vill förmedla till mina studenter är den som understödjer nyfikenhet och intresse för teknik. Det är progressionen, det aktiva sökandet och omprövandet av nya kunskaper inom teknikområdet som ska premieras.

 

2. Teknikämnet kan ses som ett ämne med brett innehåll och mycket som ska rymmas. Hur förhåller du dig till det i din undervisning om bedömning?

Närbild på modell som föreställer hus. Roger:
-Jag har försökt att få in ett teknikprojekt i kurserna för grundlärare där studenterna får genomföra och pröva teknikutvecklingsarbetes olika faser. Här försöker jag koppla så mycket av det breda teknikämnets innehåll och så även bedömning. Det blir en översiktlig diskussion kring hur studenterna skulle kunna bedöma ett motsvarande projekt inom grundskolan. Vi har i senare kurser låtit en doktorand inom bedömning hålla ett seminarium där syftet är att koppla bedömning till Teknik.

Jan:
-Teknik är ett ämne som ger många elever möjlighet att lyckas i någon mån eftersom det är så mångfacetterat, utnyttja det och finn glädjen att finna ny kunskap såväl teoretisk som praktisk. Det finns något för alla. Är det ämnesinnehållet eller betyget/bedömningen som är det viktiga?

Raymond:

-Eftersom det kan vara så brett så är det lärarens bakgrund och erfarenhet som formar undervisningen. Faktamässigt tror jag att det är svårt att få en likvärdig undervisning men detta är inget hinder om man läser betygskriterierna då dessa inte beskriver i detalj vad till exempel en elev ska föra utvecklade resonemang om.

Att vara en engagerad och entusiasmerande lärare är i allmänhet viktigt men i synnerhet i teknikämnet.

3. Bedömning kan ibland upplevas som en av de mest utmanande delarna i läraruppdraget. Vilka frågor och svårigheter kring bedömning i teknik brukar väckas? Och har ni några svar eller lösningar?

Elever sitter i klassrum med ryggen mot fotografen.

 

Roger:

-Jag har nog inte svar men jag upplever att studenternas ibland begränsade kunskaper i teknik före kursen medför att det är svårt att få ett djup i diskussionen kring bedömning. Att få in bredden av teknik i bedömningen är en utmaning.

Jan:
-Det finns en risk att ett matrissystem för avprickning som man tenderar att vilja följa ger en syn på kunskap som mer handlar om att få ett momentgodkännande snarare än att verkligen skaffa sig kunskaper av egen vilja. Lita mer på lärarens professionella förmåga att bedöma och sätta betyg än att bygga upp ett beroende av avprickningar i matriser.

Raymond:
-Under mina fyra år på högskolan i Gävle så har vi inte diskuterat detta nämnvärt med våra
4 till 6 lärare och det har inte lyfts några frågor från studenterna.
Har haft ämneslärare åk. 7 till 9 där vi haft seminarium om betygssättning och bedömning. Vi konstaterat att det är svårt med bedömning och personligen upplever jag inte lärarna som speciellt intresserade av detta område.

 

Berätta om er!

Porträtt av Lärarutbildaren Roger Andersson som står utomhus i vackert väder.Lärarutbildaren Roger Andersson Roger Andersson, universitetsadjunkt och lärarutbildare på Mälardalens universitet.
Jag är gymnasielärare i botten inom Fysik, Matematik och Historia och har även läst kurser i Teknik. Jag har arbetat i skolväsendets alla stadier från förskola till lärarutbildning via några år på gymnasiet. Jag undervisar även KPU-studenter.

Jan Grenholm, universitetsadjunkt och lärarutbildare i teknik vid Högskolan i Gävle.Läraren Jan Grenholm i sitt arbetsrum. Lärarutbildaren Jan Grenholm.
Jag undervisar allt från blivande förskollärare till ämneslärare åk 7–9. Därtill lärarlyftet åk 1-3 och 4-6. Jag är utbildad ämneslärare i Matematik och Fysik med undervisningserfarenhet från grundskolans högstadium och gymnasiet.

Raymond Edgren, universitetsadjunkt i Teknik och lärarutbildare i Teknik vid högskolan i Gävle.Porträtt på läraren Raymond Edgren när han står utomhus i solen med blå himmel i bakgrunden. Lärarutbildaren Raymond Edgren.
Jag undervisar blivande förskolelärare, och ämneslärare F3, 4–6 och 7–9 och ingenjörsstudenter i automation. Jag är utbildad högskoleingenjör i elektroteknik och gymnasielärare i Matematik, Teknik och har yrkeskurser inom el och energi.

Läs mer om bedömning i grundskolan

 

Vill du bli tekniklärare eller fortbilda dig inom teknikämnet? VI  har sammanställt en lista med lärosäten som erbjuder lärarfortbildning.