Ett material för struktur i utveckling av skolans teknikämne. LYFTIS är ett upplägg för att långsiktigt stärka kompetens, förutsättningar och undervisning, baserat på hur företag arbetar med ISO14001. Det är gratis att använda för skolor, men med vissa restriktioner.

Utgångspunkter i LYFTIS

Ett stödmaterial som skolor kan använda för att kontinuerligt utveckla sin teknikundervisning. Du hittar länken till materialet nedan. 

 • Kännetecknas av framåtblick!
 • Inspiration från ISO-systemet, med en struktur för ständig förbättring.
 • Grunden ligger i Skolinspektionens självvärderingsinstrument.
 • Till LYFTIS ska kopplas olika former av stöd – texter, bilder, filmer, tips, erfarenheter, exempel på samverkan…
 • LYFTIS ska kunna utvecklas över tid.
 • Olika skolor ska kunna prioritera och göra olika. Det finns inget "rätt" eller "fel" sätt att utveckla teknikämnet.
 • Projektet ska ta sin utgångspunkt i den aktuella kursplanen för Teknik och relevant didaktisk forskning.

Syftet med LYFTIS

LYFTIS ska:

 • stötta skolors arbete med att ta fram en handlingsplan med tydliga rutiner och ansvarsposter som kontinuerligt utvärderas med syfte att teknikämnet ständigt blir ännu bättre.
 • erbjuda en struktur för att systematiskt utveckla teknikämnet på den enskilda skolan.
 • möjliggöra för skolor att långsiktigt kunna bygga upp sitt ägandeskap över teknikämnet.
 • bli en del av skolans permanenta arbete för att skolan därmed ska kunna göra sig mer oberoende av temporära aktiviteter.
 • erbjuda möjlighet för skolor att utbyta erfarenheter kring sitt LYFTIS-arbete.
 • utvecklas i samverkan med de medverkande skolorna.

LYFTIS vill sätta systematiken i fokus. Processen får ta den tid det tar.

Stegen i LYFTIS

 • Nulägesanalys: Skolinspektionens rapport, självvärdering.
 • Resultatet: identifiering av utvecklingsaspekter.
 • Identifiering av relevanta styrdokument såsom kursplan i teknik m.m.
 • Upprätta utvecklingsmål och handlingsplan.
 • Införande och tillämpning
 • Uppföljning
 • Skolledningens genomgång
 • Ständig förbättring

Länk till inspirationsmaterialet

Här hittar du inspirationsmaterialet LYFTIS.

Kvinna håller i möte och pekar på postitlappar på tavla. Foto Unsplash

Till CETIS huvudsida