Teknikundervisning

Teknikundervisning

Inspiration för teknikundervisning

CETIS arbetar aktivt för att utveckla inspirations- och undervisningsmaterial för grundskolans lärare, samt andra med intresse för teknikämnet. Samtidigt stöttar vi andra aktörer genom råd och information om teknikämnets innehåll och mål.

CETIS strävar efter att erbjuda lärare inspiration, motivation och insikter i hur man kan planera och genomföra undervisningen. Allt för att elever ska få den kunskap i ämnet som de har rätt till.

I varje ämnes syfte framgår det vilket ansvar undervisningen har för att eleverna ska kunna utveckla de kunskaper och förmågor som anges. Det viktiga är alltså att eleverna ges förutsättningar att utveckla de kunskaper och förmågor som är framskrivna och att det centrala innehållet hinner behandlas inom den timtid som ämnet har.

Ta del av våra material här nedan.

Inspirationsmaterial

CETIS Röda tråden-dokument

Begreppsbubblor

Teknik i barnlitteratur - tekniksagor