Teknik i förskolan

CETIS har utarbetat ett koncept med syfte att inspirera till att ytterligare utveckla arbetet med teknik i förskolan. Att på ett naturligt sätt prata om teknik i förskolan behöver inte vara krångligt och svårt. Antagligen möter ni redan teknik varje dag i olika situationer tillsammans med barnen.

Materialet består av sex stycken områden som vi skapat med intentionen att visa på teknikens bredd. Varje område presenteras med hjälp av en tabell med mål, riktlinjer och råd från Lpfö 18 kombinerat med beskrivningar, frågor, exempel på aktiviteter och innehåll.

Vår förhoppning är att detta material fungerar som inspiration!

 

Länk till inspirationsmaterialet

Här hittar du inspirationsmaterialet Teknik i förskolan. Du hittar även flera inspirationsmaterial samt ett nyhetsbrevsarkiv.

Barn kollar koncentrerat på surfplatta med penna och papper framför sig. Foto Unsplash

Till CETIS huvudsida