CETIS har utarbetat ett koncept med syfte att inspirera till att ytterligare utveckla arbetet med teknik i förskolan. Att på ett naturligt sätt prata om teknik i förskolan behöver inte vara krångligt och svårt. Antagligen möter ni redan teknik varje dag i olika situationer tillsammans med barnen.

Materialet består av sex stycken områden som vi skapat med intentionen att visa på teknikens bredd. Varje område presenteras med hjälp av en tabell med mål, riktlinjer och råd från Lpfö 18 kombinerat med beskrivningar, frågor, exempel på aktiviteter och innehåll.

I vår tidskrift kan du läsa artikeln om förskolan Gräshoppan  som använder materialet. 

Vår förhoppning är att detta material fungerar som inspiration! 

Ta del av materialet via länken:

Teknikområden för förskolan – ett inspirationsmaterial (pdf)
CETIS omslag inspirationsmaterialet Teknikområden för förskolan.

 

Teknik i förskolan - ett inspirationsmaterial

Teknikområden för förskolan - ett inspirationsmaterial

Till CETIS huvudsida