Att uppleva inre transformation för klimat och hållbarhet

Ett antal händer som håller upp ett jordklot.
Att uppleva inre transformation för klimat och hållbarhet - berättelser om jagets samhörighet. Nastco

Hur vi agerar och beter oss är avgörande för både vår egen och planetens hälsa.

Det finns en tendens att vi vill ”snabba på”, ”öka taken” då omställningen kräver genomgripande förändringar som ”inte kan vänta”. Samtidigt visar forskning inom miljö – och klimatkommunikation att sättet vi pratar om miljö – och klimatfrågor i termer av katastrof och alarmism möjligen kan locka människors uppmärksamhet men sättet är föga effektivt i att motivera ett äkta personligt engagemang. Forskningsprojektet Att uppleva inre transformation för klimat och hållbarhet - berättelser om jagets samhörighet adresserar inre motivation som drivkraft för förändring. Specifikt studerar projektet inre dimensioner av personlig omställning – från yttersta lager av tankar och känslor, genom självrannsakan över destruktiva mönster, till manifestering av nya perspektivskiften.

Aktuella kursdatum och anmälan

Inre transformation för klimat och hållbarhet

Vill du gå en kurs och samtidigt bidra till forskningen om sambandet mellan inre och yttre transformation? Kursen ges tillsammans med CARE Meditation och Empaticus samt Sveriges Folkhögskolor som en del av forskningsprojektet ”Att uppleva inre transformation för klimat och hållbarhet” vid Linköpings Universitet.

 

Man står med armarna utsträckta, silhuett mot soluppgången.
Detta är en kurs för dig som är engagerad i klimat, miljö och hållbarhetsfrågor och som är nyfiken på vad kontemplativa traditioner kan ge dig i relationen till dig själv, till andra människor, till naturen, djuren och världen. I kursen jobbar vi med inre transformation, dvs de psykologiska, känslomässiga och existentiella dimensionerna av omställning. I kursen bygger vi förmågor och kultiverar färdigheter som behövs i takt med att komplexiteten kring mänsklighetens utmaningar ökat.

Aktuella kurstillfällen:

 

Tidigare kurstillfällen:

  • Gamleby folkhögskola – start v 31, 2023 

 

Projektgrupp

Nätverk

CSPR

Organisation