Fotografi av Therese Asplund

Therese Asplund

Universitetslektor

Jag forskar på hur vi som människor erfar, förstår och förhåller oss till miljö och hållbarhetsutmaningar.  Min forskning rör särskilt kommunikationens betydelse i och för en samhällsomställning.

Miljöfrågor och kommunikation i fokus 

Mitt intresse för miljöfrågor, och hur uppfattningar kring miljöfrågor skapas i interaktion med andra människor, står i fokus för både den forskning och den undervisning jag bedriver. Både de analytiska ramverk, de metoder, och de pedagogiska grepp jag använder mig av betonar kommunikationens och interaktionens relevans för hur vi uppfattar och engagerar oss i klimat, miljö och hållbarhetsfrågor. Min forskning har särskilt fokuserat på olika former av kreativ kommunikation, såsom spel, berättelser och berättande samt scenkonst.

Forskningsprojekt

Ett antal händer som håller upp ett jordklot.

Att uppleva inre transformation för klimat och hållbarhet

Hur vi agerar och beter oss är avgörande för både vår egen och planetens hälsa. Forskningsprojektet adresserar inre motivation som drivkraft för förändring.

Barn gör pappersfigurer på träbakgrund.

Världen behöver en ny berättelse

I projektet ”Världen behöver en ny berättelse” - narrativets roll i förskolors arbete med samhällsomställning samverkar forskare och förskolepersonal i frågor som rör hållbar utveckling, FNs globala mål och Agenda 2030.

Bild på jordbruk. Agriculture

Att anpassa jordbruket till ett förändrat klimat

Jordbruket påverkas i hög grad av klimatförändringarna. Hur jordbruket kan möta dessa och vilka negativa bieffekter olika åtgärder kan få studeras i detta projekt, som bygger på nya metoder med visualisering, deltagande och kontextspecifika spel.

Mörka blå moln och texten

Our story – interaktiv teater som ett verktyg för att ge barn möjlighet att skapa gröna utopier

Behovet av nya berättelser baserade på ett annat sätt att prata om och engagera oss i vår planet – berättelser som hjälper oss att nå mål för ett fossilfritt samhälle – har varit ett återkommande argument...


Our story – interaktiv teater som ett verktyg för att ge barn möjlighet att skapa gröna utopier
Klimatfrågors integrering i lokal policy och planering, CLIPP

Urbana experiment för klimatomställning (EXPECT)

Många städer söker nya lösningar för att möta klimatförändringarna. Det kan handla om allt från översvämningsbara torg till flytande hus och konstgjorda arkipelager. Vi drar lärdomar om hur experiment initieras och hur lösningar kan spridas vidare.

Publikationer

En barnbok - Esmeralda och draken

Framsidan av boken Esmeralda och draken Barnboken Esmeralda och Draken – berättelsen om Tvillingstaden, författad av Annika Lykta

esmeraldaochdraken.se/

Publikationer från DIVA

2024

Ann-Sofie Kall, Ola Uhrqvist, Therese Asplund (2024) What's the matter in education for sustainable development? How sustainability stories make matter as issues or problems Environmental Education Research, Vol. 30, s. 544-559 Vidare till DOI

2023

Ola Uhrqvist, Simon Wessbo, Therese Asplund, Ann-Sofie Kall (2023) Att skapa den nya berättelse som världen behöver: Ett fortbildningsmaterial för att arbeta med berättelser i lärande för hållbar utveckling i förskolan
Therese Asplund, Ola Uhrqvist, Ann-Sofie Kall, Amina Bijedic (2023) Att lära för FN:s Globala Mål - utmaningar och möjligheter med ämnesövergripande och samskapande undervisning i förskolan NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, Vol. 19, s. 35-48 Vidare till DOI
Kira Jade Cooper, Therese Asplund, Pål Dobrin (2023) Inner Transformation and Well-being: A Transformations Community Dialogue Transformative Partnerships: Proceedings of Transformations Conference '23
Therese Asplund, Ann-Sofie Kall, Ola Uhrqvist (2023) Creative arts for sustainability transformations-Exploring children's theater for the UN Sustainable Development Goals Elementa: Science of the Anthropocene, Vol. 11, Artikel 00124 Vidare till DOI

Nyheter

En person läser in en mikrofon.

13 juni 2022

Barnbok översätts på ryska och ukrainska: ”Fått ny innebörd”

Efter att Ryssland invaderade Ukraina fick innehållet i en barnbok som tagits fram i ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet en helt ny innebörd för de inblandade. Nu har den spelats in som ljudbok på ukrainska, ryska och svenska.

Barn bland höstlöv

12 november 2020

Nästa generation lär sig om hållbar utveckling

Pedagogerna i några av Norrköpings förskolor har fått en tuff uppgift: att ge barn förståelse för hållbarhet. Arbetet som förskolorna gör är en del av ett forskningsprojekt vid LiU.

Solpaneler på hus i Fiji

02 december 2019

Mycket gott görs för miljön runt om i världen

Forskare har undersökt hur vanligt folk i Kina, Sverige, USA, Fiji och Kap Verde ser på miljöproblem och om de har några i sin vardag. Intervjuerna gav forskarna hopp – och en del kluriga lösningar.

Forskningsmiljöer

Relaterade utbildningsprogram

Organisation

Kollegor