Nätverk för barnskyddsteam

Nätverket för barnskyddsteam är tvärprofessionellt tack vare att det finns flera olika yrkesprofessioner i de olika teamen runt om i landet. Nätverket träffas en gång per år. Under nätverksträffarna avhandlas olika frågor som är av vikt för det kliniska arbetet och för samverkan mellan myndigheter. Ett av de viktigaste områdena som brukar lyftas är behovet av nationella riktlinjer. Nätverksmötena kombinerar seminarier och föreläsningar med diskussioner i grupper.

Barnskyddsteam

Kalender Visa/dölj innehåll

Nätverk för barnahus och barnskyddsteam

Barnafrid bjuder in till nätverksträff för samtliga barnahusverksamheter och barnskyddsteam med temat krisstöd, kvalitetsarbete utifrån samverkan och barnfridsbrottet.

Börjar 18 oktober 2022 kl. 09.00
Slutar 19 oktober 2022 kl. 15.00
Plats Linköping
Kontakt Sandra Skoog
013-28 17 99
Gabriel Otterman
013-28 58 94