Utställare (uppdateras löpande)

Vi ställer ut på Barnafridskonferensen 2024

Logga Logotyp för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

MUCF är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och civilsamhällets villkor. Vi fördelar statsbidrag som ger stora och små organisationer möjlighet att bedriva verksamhet. Våra internationella samarbeten ger unga chansen att arbeta som volontär, studera eller praktisera i ett annat europeiskt land.

MUCF

Logotyp för Unizon

Unizon

Unizon är riksförbund för över 140 idéburna och icke-vinstdrivna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Unizon arbetar för att alla våldsutsatta kvinnor och barn, samt utsatta unga, ska erbjudas stöd och skydd av hög kvalitet oberoende av livssituation och bakgrund.

Unizons webbplats

Polismyndigheten

Polisen arbetar med brottsbekämpning i Sverige.

Polisens webbplats

Haninge kommuns logga

Haninge kommun

Haninge kommun och Barnafrid har i ett samverkansprojekt tagit fram en Arbetsplatsutbildning om våld för förskolan.

Logga Nationella skyddsinsatser

Nationella skyddsinsatser

Nationella Skyddsinsatser grundades 2012 och är en privat verksamhet inom vård, omsorg och säkerhet. Vi har sedan starten utvecklat verksamheten genom att fokusera på våra uppdragsgivares behov och stegvis förändrat samansättningen av kompetenser och funktioner för att uppnå verkliga resultat. Vi tillhandahåller skräddarsydda lösningar inom utbildning, konsultation och operativa tjänster och kan tack vare våra olika tjänsteområden tillgodose de flesta behov.

Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, såsom socialtjänst och polis samt privata företag, både nationellt och internationellt och är en av Sveriges främsta leverantörer inom skyddsplaceringar, säkerhet och andra skyddsinsatser. Vår personalgrupp består av ett 20-tal anställda med bakgrund inom polisen, socialtjänsten, kriminalvården samt som akademiker och livvakter. Utöver det arbetar ett 50-tal personer på uppdrag av oss ute i landet.

NSI:s webbplats

Ilma / Oslo Metropolitan University

Forskargruppen Ilma på Oslo Metropolitan University presenterar sin utbildningsplattform där en digital barnavatar används för att utbilda intervjuare som arbetar med barn som har blivit utsatta för våld och övergrepp. 

Next Generation Avatar for Information 

Logotyp Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten arbetar med de jämställdhetspolitiska delmålen och avdelningen Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld motkvinnor arbetar främst med det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Detta inkluderar även barn.

Jämställdhetsmyndighetens webbplats


Logotyp Humana

Humana

Omsorg är att hjälpa, stötta, att bry sig om. Att ge den bästa vården och omsorgen är vårt uppdrag. Vi på Humana vill göra skillnad i människors vardag. Vi tycker att alla har rätt till ett bra liv oavsett ålder och förutsättningar. Det är också det som är vår vision. Humana har verksamhet inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service. Vi tror på människans egen kraft och vi tror på forskning. Det har gett oss en unik spetskompetens inom vår marknadsledande individ- och familjeverksamhet. Att vara det ledande omsorgsföretaget i Norden innebär ett stort ansvar. Vi vill vara en aktör som leder utvecklingen i kvalitet och kunskap i omsorgsbranschen. Därför satsar vi även på forskning inom våra behandlingsmetoder och driver på för att man ska mäta resultaten av de insatser som görs.


Brottsofferjourens logotyp, en mörkgrön pratbubbla med telefonnummer i

Brottsofferjouren är en sekulär och partipolitiskt obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Du kan vara anonym i kontakten med oss och stödet är kostnadsfritt. Alla inom Brottsofferjouren har avgett tystnadslöfte så det du berättar stannar mellan dig och mottagaren. Ingen polisanmälan krävs för att få stöd. Vi har omkring 60 lokala jourer runtom i landet med sammanlagt cirka 1 300 volontärer. Vi erbjuder: Medmänskligt stöd av någon som lyssnar och förstår. Information om polisanmälan, rättsprocess och ersättningsfrågor. Stöd vid eventuell rättegång. Hjälp i kontakt med myndigheter och försäkringsbolag. Det spelar ingen roll vem du är eller vilket brott du har utsatts för. Vi stöttar även anhöriga till gärningspersoner. Grunden i vårt arbete är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast. Brottsofferjouren Sverige driver den nationella telefonlinjen för brottsofferstöd, 116 006, och erbjuder genom Stöd på eget språk kontakt med volontärer som talar över 20 olika språk.

Socialstyrelsens logotyp

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vårt jobb är att ta fram föreskrifter, kunskapsstöd och statistik samt göra uppföljningar och utvärderingar. Många av våra produkter rör våld mot barn. De är ämnade åt att stötta socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med att upptäcka våldsutsatthet och utreda barn som är utsatta. På så sätt bidrar Socialstyrelsens stöd till att fler våldsutsatta barn får det skyddet och stödet som de behöver.

Sandhem gruppen

Sandhem gruppens ledord är med individen i fokus. Den grundar sig i vår vision att individen skall ges den möjlighet och förutsättning för att kunna arbeta med sin helhet, oavsett vilket område det gäller. Sandhem Gruppen erbjuder skyddat boende, familjehem, avhopparverksamhet, öppenvårdsinsatser, joruplaceringar, AktivitetsCenter för barn och kvinnonätverk.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset logotyp

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse med uppdrag att utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling med syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer. Vår verksamhet vänder sig till praktiker, forskare och beslutsfattare.

Stiftelsen Allmänna Barnhusets webbplats

Logotyp Junis

Junis

Junis är barnens organisation. Vi finns i hela landet och ger möjlighet till roliga och utvecklande fritidsaktiviteter där barnen själva får vara med och bestämma. Vi arbetar för att skapa opinion och påverka beslutsfattare - både i Sverige och internationellt – för barns rätt att växa upp i en trygg och nykter miljö. All vår verksamhet vilar på grundsatserna demokrati, solidaritet och nykterhet.

Junis webbplats


Brottsoffermyndighetens logotyp

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten är Sveriges expertmyndighet för brottsofferfrågor. Myndigheten arbetar med att göra det bättre för människor som utsatts för brott. Det gör myndigheten genom att:

• besluta om och betala ut brottsskadeersättning till brottsoffer
• kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner
• finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden
• vara ett kunskapscentrum för brottsofferfrågor Många unga är med om brott.

Under 2024 kommer Brottsoffermyndigheten att lansera en ny version av webbplatsen Jag vill veta, som riktar sig till brottsutsatta barn och unga. På webbplatsen finns information om vad som är brottsligt, hur det kan kännas att vara med om ett brott och var utsatta kan få hjälp och stöd. Här finns också information om vilka rättigheter utsatta har, vad som händer efter en polisanmälan och om det blir rättegång.

Brottsoffermyndighetens webbplats

Logotyp Mälarbygden skyddat boende

Mälarbygden skyddat boende

Mälarbygden skyddat boende är ett litet boende och har funnits sedan år 2016. Vår inriktning är våldsutsatta föräldrar med barn då vår hjärtefråga är barn som upplevt våld. Vi anordnar särskilda barnaktiviteter, arbetar med tejping, har gruppverksamhet för barn och vuxna och erbjuder förutom sedvanligt föräldrastöd även Project support som är ett evidensbaserat föräldrastödsprogram för våldsutsatta. Personalen består bland annat av två socionomer som tidigare arbetat som barnavårdsutredare på socialtjänsten. På vårt boende finns kompetens, kunskap och erfarenhet, men framförallt ett gott och tryggt omhändertagande fyllt med omtanke. För vissa av våra klienter kan vi vara en tillfällig tillflyktsort, för andra mycket mer än så.

Mälarbygden skyddat boendes webbplats


Bli utställare på Barnafridskonferensen

Barnafridskonferensen 2020 på bilden syns Barnafrids utredare Poa Samuelberg vänd mot kameran.
Ulrik Svedin - LiU

Välkommen att boka utställningsplats här

Som utställare har ni möjlighet att visa material från er verksamhet som rör barn och unga inom området våld mot barn. Som utställare erbjuds ni två olika storlekar på monter:

3 x 2 m - 6500 kr exklusive moms (8125 kr inklusive moms)
2 x 1 m - 3500 kr exklusive moms (4375 kr inklusive moms)

I priset för monterytan ingår wifi, el och stol, samt att en person får fritt deltagande till konferensen. För övriga valbara tillägg se anmälan.

Sista anmälningsdag 15 december.

Boka utställningsplats här