Bedömning och normering av körförmåga hos äldre (NorDAS)

 Ett äldre par som sitter i en bil vid en utsiktspunkt och kvinnan som kör, rasar händerna i luften. Det är solnedgång.
gradyreese

Förmågan att köra bil på ett säkert sätt kan påverkas av sjukdom och skada. För att bedöma om det finns en påverkan på körförmåga används olika utredningsmetoder och tester, men resultaten på dem kan också påverkas av naturligt åldrande. Det är därför viktigt att undersöka hur friska äldre bilförare klarar testerna och det är det som är NorDAS-studiens primära syfte.

Andelen äldre personer som kör bil ökar. Med åldern ökar risken för att drabbas av sjukdom eller skada vars symtom eller behandling påverkar körförmåga. I Sverige är läkare skyldiga att bedöma om en person inte längre uppfyller de trafikmedicinska kraven för säker bilkörning och meddela hen det. Som grund för bedömningen kan läkaren använda tester som mäter funktioner som är viktiga för körförmågan, men resultaten på flera av dessa tester påverkas också av ett naturligt åldrande. Trots det saknar många av utredningsmetoderna normaldata för de allra äldsta åldersgrupperna. Det finns risk för felaktiga beslut och rättsosäkerhet när individuella resultat inte kan sättas i relation till vad som är normalt för åldern.

I denna studie får friska bilförare, som är 75 år och äldre, en möjlighet att bidra till förbättrade utredningsmetoder för körbedömningar av den äldre populationen och en chans att testa sin egen körförmåga under kontrollerade former genom att genomföra ett antal vanliga trafikmedicinska utredningsmetoder. Testpersonerna får först en kroppslig undersökning för att säkerställa att de uppfyller studiens inklusionskrav. Därefter får de fylla i olika skattningsformulär, göra en praktisk körbedömning med trafikinspektör och arbetsterapeut, besvara enkäter om körvanor och funktionsnivå samt göra neuropsykologiska tester och ett simultantest i en enkel bilsimulator. Vid avvikande testresultat får testpersonen en möjlighet till vidare utredning av sitt kroppsliga mående om hen så önskar. Utöver att ta fram normaldata för de olika utredningsmetoderna kommer resultaten även jämföras med utfallet av den praktiska körbedömningen för att kunna undersöka vilka utredningsmetoder som bäst bedömer äldre personers körförmåga.

Det långsiktiga målet med studien är att förbättra kvalitén och säkerheten vid trafikmedicinska bedömningar för äldre bilförare.

På grund av Coronapandemin har studien varit pausad, men återstart planeras till hösten 2021. Är du intresserad av att delta i studien, har ett giltigt körkort, kör bil regelbundet och är 75 år eller äldre och önskar få mer information, är du välkommen att kontakta doktorand och specialistläkare Katarina Fällman.

Studien kommer att genomföras i Linköping och i Jönköping, och är ett samarbete mellan Linköpings Universitet, Region Östergötland och Region Jönköping. Projektet finansieras av medel från Forskningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS) samt Region Östergötland (ALF-medel).

NorDAS 2022

På grund av Coronapandemin har studien varit pausad, men är nu igång igen. Är du intresserad av att delta i studien, har ett giltigt körkort, kör bil regelbundet och är 75 år eller äldre och önskar få mer information, är du välkommen att kontakta doktorand och specialistläkare Katarina Fällman alternativt ringa till administratör för studien vardagar kl 8.00-16.00 på tel 010-103 34 27.

Syfte med studien

Det långsiktiga målet med studien är att förbättra kvalitén och säkerheten vid trafikmedicinska bedömningar för äldre bilförare
Jan Marcusson, professor

Kontakt

Relaterad forskning

Organisation