Fotografi av Jan Marcusson

Jan Marcusson

Jag vill ta fram metoder för de äldre med störst behov av en mer effektiv och kvalitativt bättre vård. Jag tittar även på kognitiva funktioner hos de allra äldsta och hur vi bäst ska testa funktionerna.

Presentation

Vården av de svårast sjuka äldre står inför stora utmaningar.

Samtidigt har äldreforskningen i Sverige och i världen mer fokuserat på ”verklighetsbeskrivningar” än på att forska fram nya metoder som kan göra vården av de äldre bättre.

Därför är det oerhört spännande att kraftsamla min egen forskning tillsammans med andra seniora forskare vid LiU för att ta fram nya verktyg och modeller för utveckling av den framtida äldrevården. 

För att göra det har vi etablerat en äldreforskningsmiljö som skiljer sig från dem som hittills etablerats i Sverige: en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som är inriktad på diagnostik och behandlingsmetoder (inte på beskrivande forskning) och som är tydligt kopplad till sjukvårdens sätt att arbeta.

Mitt andra projekt är en fortsättning mitt tidigare prekliniska och kliniska projekt kring demenssjukdomar och kognition. Nu har jag släppt all preklinisk experimentell forskning. Den största gruppen av alla personer med demenssjukdom (75%) är över 75 år. Därför fokuserar jag forskningen på hur kognitiva funktioner ter sig och bäst kan testas hos de allra äldsta.

Om mig

CV

  • 1995 -- Professor, Linköpings universitet, Sverige
  • 1995 -- Överläkare, Geriatriska kliniken, Region Östergötland
  • 1991-1995 Lektor, Linköpings universitet, Sverige
  • 1991-1995 Biträdande överläkare, Geriatriska kliniken, Region Östergötland

  • Utskriftsvänligt CV

Publikationer

Utvalda publikationer

Omslag för publikation ''
Katarina Nägga, Huan-Ji Dong, Jan Marcusson, Sabina Olin Skoglund, Ewa Wressle (2012)

Archives of gerontology and geriatrics (Print) , Vol.54 , s.391-397 Vidare till DOI

Publikationer i DiVA

2022

Maria Edvardsson, Märtha Sund-Levander, Anna Milberg, Jan Ernerudh, Ewa Wressle, Jan Marcusson, Ewa Grodzinsky (2022) Classification of ≥80-year-old individuals into healthy, moderately healthy, and frail based on different frailty scores affects the interpretation of laboratory results Asian Journal of Medical Sciences, Vol. 13, s. 63-71 Vidare till DOI
Katarina Fällman, Ewa Wressle, Jan Marcusson, Elisabet Classon (2022) Swedish normative data and longitudinal effects of aging for older adults: The Boston Naming Test 30-item and a short version of the Token Test Applied neuropsychology. Adult Vidare till DOI
Anna Olaison, Elisabet Cedersund, Jan Marcusson, Magnus Nord, Annette M. Sverker (2022) 'Do you have a future when you are 93?' Frail older person's perceptions about the future and end of life - a qualitative interview study in primary care Scandinavian Journal of Primary Health Care, Vol. 40, s. 417-425 Vidare till DOI
Magnus Nord, Johan Lyth, Jan Marcusson, Jenny Alwin (2022) Cost-Effectiveness of Comprehensive Geriatric Assessment Adapted to Primary Care Journal of the American Medical Directors Association, Vol. 23, s. 2003-2009 Vidare till DOI
Therese Bielsten, Elzana Odzakovic, Agneta Kullberg, Jan Marcusson, Ingrid Hellstrom (2022) Controlling the Uncontrollable: Patient Safety and Medication Management From the Perspective of Registered Nurses in Municipal Home Health Care Global Qualitative Nursing Research, Vol. 9, Artikel 23333936221108700 Vidare till DOI

Forskning

Närbild på äldre mans öga

Geriatrik

Den geriatriska forskningen vid LiU är inriktad på två huvudområden. Det första rör den äldre individen, hennes åldrande, sjukdomar och hur vi i vården bäst möter den åldrade individens behov.

"Vem behöver sjukvårdsresurserna bäst?"

Forskningsledare Jan Marcusson ger en introduktion till projektet som ska ge en effektivare och bättre vård för äldre människor genom att möta framtidens behov.

Bakgrund till projektet

Organisation