Presentation

Vården av de svårast sjuka äldre står inför stora utmaningar.

Samtidigt har äldreforskningen i Sverige och i världen mer fokuserat på ”verklighetsbeskrivningar” än på att forska fram nya metoder som kan göra vården av de äldre bättre.

Därför är det oerhört spännande att kraftsamla min egen forskning tillsammans med andra seniora forskare vid LiU för att ta fram nya verktyg och modeller för utveckling av den framtida äldrevården. 

För att göra det har vi etablerat en äldreforskningsmiljö som skiljer sig från dem som hittills etablerats i Sverige: en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som är inriktad på diagnostik och behandlingsmetoder (inte på beskrivande forskning) och som är tydligt kopplad till sjukvårdens sätt att arbeta.

Mitt andra projekt är en fortsättning mitt tidigare prekliniska och kliniska projekt kring demenssjukdomar och kognition. Nu har jag släppt all preklinisk experimentell forskning. Den största gruppen av alla personer med demenssjukdom (75%) är över 75 år. Därför fokuserar jag forskningen på hur kognitiva funktioner ter sig och bäst kan testas hos de allra äldsta.

Publikationer

Utvalda publikationer

Health-related factors associated with hospitalization for old people: Comparisons of elderly aged 85 in a population cohort study

Författare: Katarina Nägga, Huan-Ji Dong, Jan Marcusson, Sabina Olin Skoglund, Ewa Wressle

Publ 2012
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Multimorbidity patterns of and use of health services by Swedish 85-year-olds: an exploratory study

Författare: Huan-Ji Dong, Ewa Wressle, Jan Marcusson

Publ 2013
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Relations between Concurrent Longitudinal Changes in Cognition, Depressive Symptoms, Self-Rated Health and Everyday Function in Normally Aging Octogenarians

Författare: Elisabet Classon, Katarina Fallman, Ewa Wressle, Jan Marcusson

Publ 2016
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Publikationer i DiVA

2018

Maria Edvardsson, Märtha Sund-Levander, Anna Milberg, Ewa Wressle, Jan Marcusson, Ewa Grodzinsky

Differences in levels of albumin, ALT, AST, gamma-GT and creatinine in frail, moderately healthy and healthy elderly individuals

Ingår i Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

Artikel i tidskrift

Forskning

"Vem behöver sjukvårdsresurserna bäst?"

Forskningsledare Jan Marcusson ger en introduktion till projektet som ska ge en effektivare och bättre vård för äldre människor genom att möta framtidens behov.

Om mig

CV

  • 1995 -- Professor, Linköpings universitet, Sverige
  • 1995 -- Överläkare, Geriatriska kliniken, Region Östergötland
  • 1991-1995 Lektor, Linköpings universitet, Sverige
  • 1991-1995 Biträdande överläkare, Geriatriska kliniken, Region Östergötland

  • Utskriftsvänligt CV

Organisation