Presentation

Vården av de svårast sjuka äldre står inför stora utmaningar.

Samtidigt har äldreforskningen i Sverige och i världen mer fokuserat på ”verklighetsbeskrivningar” än på att forska fram nya metoder som kan göra vården av de äldre bättre.

Därför är det oerhört spännande att kraftsamla min egen forskning tillsammans med andra seniora forskare vid LiU för att ta fram nya verktyg och modeller för utveckling av den framtida äldrevården. 

För att göra det har vi etablerat en äldreforskningsmiljö som skiljer sig från dem som hittills etablerats i Sverige: en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som är inriktad på diagnostik och behandlingsmetoder (inte på beskrivande forskning) och som är tydligt kopplad till sjukvårdens sätt att arbeta.

Mitt andra projekt är en fortsättning mitt tidigare prekliniska och kliniska projekt kring demenssjukdomar och kognition. Nu har jag släppt all preklinisk experimentell forskning. Den största gruppen av alla personer med demenssjukdom (75%) är över 75 år. Därför fokuserar jag forskningen på hur kognitiva funktioner ter sig och bäst kan testas hos de allra äldsta.

Om migVisa/dölj innehåll

CV

  • 1995 -- Professor, Linköpings universitet, Sverige
  • 1995 -- Överläkare, Geriatriska kliniken, Region Östergötland
  • 1991-1995 Lektor, Linköpings universitet, Sverige
  • 1991-1995 Biträdande överläkare, Geriatriska kliniken, Region Östergötland

  • Utskriftsvänligt CV

PublikationerVisa/dölj innehåll

Utvalda publikationer

Katarina Nägga, Huan-Ji Dong, Jan Marcusson, Sabina Olin Skoglund, Ewa Wressle (2012)

Archives of gerontology and geriatrics (Print) , Vol.54 , s.391-397 Vidare till DOI

Publikationer i DiVA

2021

2020

ForskningVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll