Bioteknologi

Vår forskning fokuserar på övervakning, optimering och kontroll av biologiska system.

Mer information om vår forskning hittar du på vår engelskspråkiga sida.

Kontakt

Nyheter om vår forskning