20 december 2017

LiU:s lag uppnådde silvermedalj i världsomfattande tävling i syntetisk biologi med projekt om svårveckade proteiner i Alzheimers sjukdom.

Screen på iGEM Giant Jamboree 2017 i Boston

I tävlingen iGEM (International Genetically Engineered Machine) tävlar studenter från hela världen i syntetisk biologi. Syntetisk biologi är ett område där biologi och teknik möts, och deltagarna från LiU i år var studenter från programmen för teknisk, kemisk och medicinsk biologi. I somras besökte vi LiU iGEM 2017-laget, då i full gång med laboratoriearbetet för sitt tävlingsprojekt. En sommartermin har övergått i vinter, och i november fick laget resa till Boston för att presentera sina resultat; de lag som uppfyller vissa tävlingskriterier får åka till den stora konferensen iGEM Giant Jamboree. Väl på plats ska deltagarna synliggöra sin forskning under poster-sessioner och presentera sitt projekt för en tävlingspanel. I år deltog närmare 350 lag.

– Presentationen hölls för sex stycken domare som var före detta deltagare i tävlingen, forskare och personer som jobbar inom syntetisk biologi, berättar Moa Nilsson.

Nervöst var det, säger både Moa Nilsson och Marie Peterson idag, men det gick bra. LiU iGEM 2017 kammade hem ett silver vilket innebär att lagets projekt uppfyllde kriterier för silverplacering satta av tävlingsledningen.  

– I princip tävlar man mot alla de andra lagen och mot sig själv. Hela våren, sommaren och hösten har vi kämpat för att uppnå nya kriterier, och vi har uppnått alla utom två för att nå guld, säger Moa Nilsson.

Kriterierna innehåller både laborativa moment och tävlingsmoment som att bygga en hemsida. Även att sprida kunskap ingår i tävlingen. LiU iGEM deltog i Linköpings stadsfest i augusti med labb för barn, quiz och information om Alzheimers sjukdom i samarbete med Demensförbundet i Linköping.

– Under stadsfesten presenterade vi andra deltagande lag och deras projekt, för att visa upp bredden på syntetisk biologi och hur spännande projekt man kan göra inom området. Samarbete med andra lag som deltar i iGEM ingår också i silverkriterierna och vi samarbetade med ett lag från Harvard, berättar Marie Peterson. 

LiUs lag i iGEM tävlingen 2017, gruppbildLiU iGEM 2017 i Boston: längst fram (från vänster): Moa Nilsson, Jonathan Bergqvist, Max Lindberg, Oskar Reinhed Gustafson, Henrik Karlsson, Lovisa Karlsson och Marie Peterson. Bakre raden: Johan Larsson, Sophie Stridh Karppinen och Jonatan Baggman. Foto: LiU iGEM/Marie Peterson.

Svårveckade proteiner

Under utvecklingen av Alzheimers sjukdom bildar proteinerna amyloid-beta och tau först större fibrer, som sedan klumpar ihop sig till olika typer av plack i hjärnan. LiU iGEM:s målsättning var att förbättra hur bakterier producerar de plackbildande proteinerna, för att underlätta studier av bildningen av fibrer och plack. För att synliggöra förloppet ville laget skapa så kallade fusionsproteiner, där proteinet man vill studera sitter ihopkopplat med ett protein som ger ifrån sig grönt ljus under mikroskopet. 

– Vi lyckades få ihop amyloid-beta med ett grönfluorescerande protein och kunde göra experiment med fusionsproteinet för att försäkra oss om att systemet fungerade och att vi verkligen lyckats, berättar Moa Nilsson. 

Experimenten började med proteinet tau, men efter en rad motgångar testades amyloid-beta istället och LiU iGEM lyckades med uppgiften att skapa en byggkloss till det enorma bibliotek av biologiska byggklossar iGEM är med och skapar. Tanken är att tävlingsbidragen ska komma till nytta och finnas tillgängliga för forskning. 

En rolig och givande erfarenhet

På frågan om vad som har varit mest givande med att delta i iGEM är svaren tydliga: självständigheten i arbetet men också samarbetet i projektgruppen. 

– Erfarenheten av att få jobba i projektgrupp har varit jättebra och den tar jag med mig till framtida jobb. Man känner sig mer säker på labbet efter en sommar också, säger Moa Nilsson. 

Det är ingen rak väg, som ett forskningsprojekt kanske oftast är, men det är svängarna, topparna och dalarna som är det roliga enligt Marie Peterson:

– Det är av motgångarna som jag har lärt mig mest. Samtidigt får man jobba med och lära känna så många nya människor, över fakultetsgränserna, och det har varit det bästa med att delta. 

Efter ett lyckat projekt och tävlingsdeltagande 2017 är nu rekryteringen i gång för nästa omgång iGEM. Sista ansökningsdag är 14 januari 2018.

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.