Centrum för lokalhistoria

Gammal svartvit bild på en grupp människor.

Centrum för lokalhistoria är en centrumbildning som är knuten till ämnet historia vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS). Utgångspunkten för verksamheten är ett lokalhistoriskt syn- och arbetssätt.

Centret har funnits sedan 1988, men det lokalhistoriska arbetssättet har en lång tradition i Linköping. Ett exempel på detta är arbetet med ”Linköpings historia” på 1970-talet. 
Den tematiskt inriktade forskningen vid Linköpings universitet har också varit betydelsefull för tillkomsten av ett centrum. Lokalhistoria är en sorts tvärvetenskap. 
Under åren har Centrum för lokalhistoria varit drivande i många projekt: 

 • Nätverket för Lokalhistoria i skolan 
 • Linköpings historiska databas (Linköpingsbygdens kyrkböcker)
 • Linköpings historia – 1900-talet 
 • Norrköpings historia – 1900-talet 
 • Linköpings historia på nätet 
 • Bild Linköping 
 • Kulturarv Östergötland 
 • Östergötlands läns landstings historia
 • Årsboken Vår stad Linköping
 • Tillkomsten av Linköpings konserthus/Folkets hus 
 • Östgötsk folkkonst
 • Twincities

Centrets uppgifter 

Centrums uppgifter har sedan starten varit: att inom Östergötland samordna och stödja forskningsprojekt av lokalhistorisk karaktär, att stödja och utveckla samspelet mellan långsiktig kunskapsuppbyggnad och metodutveckling på de lokalhistoriska och demografiska fälten, att informera om forskning inom det lokalhistoriska området, att ta initiativ till och samordna utbildning i lokalhistoria och att ge råd till studiegrupper och fritidsforskare inom det lokalhistoriska området.

Kontakt

Mer om historia vid LiU