Centrum för lokalhistoria

Historisk bild av pojkar

Centrum för lokalhistoria är en centrumbildning som är knuten till ämnet historia vid Linköpings universitet. Utgångspunkten för verksamheten är att renodla ett lokalhistoriskt syn- och arbetssätt.

Centret bildades 1988 och blev en naturlig följd av att ämnet historia i Linköping varit engagerat i projektet ”Linköpings historia” som bland annat resulterade i fem volymer.

Den tematiskt inriktade forskningen vid Linköpings universitet har också varit betydelsefull: lokalhistoria är en sorts tvärvetenskap. 

Förutom projektet ”Linköpings historia”, har centret arbetat med många andra projekt:

 • Lokalhistoria i skolan
 • Linköpings historiska databas
 • Linköpings historia – 1900-talet
 • Norrköpings historia – 1900-talet
 • Linköpings historia på nätet
 • Bild Linköping
 • Kulturarv Östergötland
 • Landstingets moderna historia
 • Östgötsk folkkonst

Centrets uppgifter

I beskrivningen av Centrums för lokalhistoria uppdrag definieras följande uppgifter: att samordna och stödja forskningsprojekt av lokalhistorisk karaktär inom Östergötland, att stödja och utveckla samspelet mellan långsiktig kunskapsuppbyggnad och metodutveckling på de lokalhistoriska och demografiska fälten, informera om forskning inom det lokalhistoriska området, att ta initiativ till och samordna utbildning i lokalhistoria och att ge råd till studiegrupper och fritidsforskare inom det lokalhistoriska området

Styrelse

Centrum för lokalhistoria leds av en styrelse och under styrelsen av en föreståndare. Styrelsen består för närvarande av följande ledamöter, av vilka två företräder verksamheten vid universitetet:

 • Christer Knuthammar, LiU (ordförande)
 • Hans Nilsson, bitr professor, LiU (föreståndare)
 • Malin Thor Tureby, bitr professor, LiU
 • Bror-Tommy Sturk, stadsantikvarie, Norrköpings kommun
 • Albin Lindkvist, länsarkivarie, ÖLFA
 • Gunnar Elfström, författare/föreläsare, Linköping
 • Helena Törnqvist, Motala

Kontaktpersoner