davlu43

David Ludvigsson

Biträdande professor

David Ludvigsson är en engagerad lärare som har undervisat vid både svenska och utländska universitet. Hans forskning har berört historiska dokumentärfilmer, guidning i historiska miljöer, historieundervisning och 1800-talets utbildningsdebatt.

Presentation

David Ludvigsson är internationellt orienterad som biträdande redaktör för tidskriften Arts and Humanities in Higher Education, men också engagerad i Historielärarnas förening och ansvarar för LiU:s historielärarutbildning.

Han ingår i svenska, nordiska och internationella forskarnätverk om historiedidaktik. David har tidigare varit verksam vid Uppsala universitet och Högskolan i Gävle.

Forskning 

David Ludvigsson har erhållit cirka 30 externa forskningsanslag och stipendier, från bland annat Vetenskapsrådet och Riksantikvarieämbetet. I det nyligen avslutade ”Guiderna och kulturarvssektorn” (finansierat av Riksantikvarieämbetet) var han projektledare.

Han arbetar för närvarande med Anna Jonsson Harrie inom projektet ”Skolbarn relaterar till historiska platser” (2017–2019), finansierat av Riksantikvarieämbetet.

Projekt

Publikationer

The Historian-Filmmaker's Dilemma: Historical Documentaries in Sweden in the Era of Häger and Villius

Författare: David Ludvigsson

Publ 2003
Typ Doktorsavhandling, monografi
Till publikationen

Historia för blivande lärare: En granskning av Inriktning historia inom lärarutbildningen vid Göteborgs universitet

Författare: David Ludvigsson, Bengt Schüllerqvist

Publ 2006
Typ Rapport
Till publikationen

Enriching History Teaching and Learning: Challenges, Possibilities, Practice: Proceedings of the Linköping Conference on History Teaching and Learning in Higher Education

Författare:

Publ 2015
Typ Proceedings (redaktörskap)
Till publikationen

2018

Bodil Axelsson, David Ludvigsson

Johanna, Moa and I'm every lesbian: gender, sexuality and class in Norrköping's industrial landscape

Ingår i Gender and heritage

Kapitel i bok, del av antologi

Anna Johnsson Harrie, David Ludvigsson, Mats Sjöberg

Lärarstudenters historiekunskaper och ämneskonception

Ingår i , Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education

Artikel i tidskrift

David Ludvigsson

TLO 1: Demonstrate an Understanding of at Least One Period or Culture of the Past

Ingår i Teaching the Discipline of History in an Age of Standards

Kapitel i bok, del av antologi

Curriculum vitae

 • Biträdande professor, Linköpings universitet 2015-- 
 • Docent, Uppsala universitet, 2013.
 • Universitetsektor, Linköpings universitet, 2011–2015
 • Forskare, Uppsala universitet, 2005–2011
 • Universitetslektor, Högskolan i Gävle, 2004
 • Filosofie doktor i historia, Uppsala universitet, 2003
 • Magisterexamen i historia, Uppsala universitet, 1997
 • Grundutbildning vid Uppsala universitet, University College Cork, Oslo University, University of Iceland, och Universitá per Stranieri di Siena.
 • Har arrangerat flera internationella konferenser, The Linköping Conference on History Teaching and Learning (2014).
 • Har vistats som gästlärare vid Calcutta University (2010) och Sheffield Hallam University (2015).
 • Har suttit i styrelsen för Uppsala universitet (1999–2000) samt har omfattande styrelseerfarenhet från bland annat Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) och Historiska föreningen i Uppsala.

Uppdrag

 • Ordförande i Historielärarnas förening (The Swedish Association of History Teachers), 2015-
 • Ansvarig för lärarutbildningen, inriktning historia, vid LiU
 • Associate editor (=biträdande redaktör), Arts and Humanities in Higher Education: An International Journal of Theory, Research and Practice (Sage)
 • Director of the regional committee Northern and Western Europe, International Society for the Scholarship of Teaching and Learning in History (History SoTL)
 • Akademisk koordinator för lärar- och studentutbyte mellan historieämnena vid LiU och Sheffield Hallam University samt studentutbytet mellan LiU och Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Har varit fakultetsopponent på fyra doktorsavhandlingar samt fyra licentiatuppsatser.

Undervisning

Historia inom lärarprogram samt på fristående kurs Historia 1–4, kurser för utbytesstudenter samt handledning på grundläggande nivå, avancerad nivå och forskarnivå (doktorandhandledning).

Nyheter

Om avdelningen