Fotografi av David Ludvigsson

David Ludvigsson

Professor

Jag forskar om lokalhistoria och har bland annat undersökt historiska dokumentärfilmer, guidning i historiska miljöer, historieundervisning och 1800-talets utbildningsdebatt. Jag är även en engagerad lärare som har undervisat vid flera universitet.

Presentation

David Ludvigsson är internationellt orienterad som biträdande redaktör för tidskriften Arts and Humanities in Higher Education, men också engagerad i Historielärarnas förening och ansvarar för LiU:s historielärarutbildning.

Jag ingår i svenska, nordiska och internationella forskarnätverk om lokalhistoria och historiedidaktik. Jag har tidigare varit verksam vid Uppsala universitet och Högskolan i Gävle.

Forskning

Jag har erhållit cirka 30 externa forskningsanslag och stipendier, från bland annat Vetenskapsrådet och Riksantikvarieämbetet. Jag har varit projektledare för projekten ”Skolbarn relaterar till historiska platser” och ”Guiderna och kulturarvssektorn” (båda finansierade av Riksantikvarieämbetet).

Jag har också forskningsledande uppdrag som ansvarig för forskningsmiljöerna Historiska studier och Didaktik i samhällsämnena (DISA) och som handledare till flera doktorander.

Installationsföreläsning och forskningsprojekt

Daniel Kalmlin

Installationsföreläsning som professor vid IKOS 2024

”En meningsfull lokalhistoria? Forskning för akademi och lokalsamhälle”

David Ludvigssons installationsföreläsning som professor vid IKOS 2024

Publikationer

Samtliga publikationer

2024

David Ludvigsson, Martin Stolare, Cecilia Trenter (2024) Here and Now at Historic Sites: Pupils and Guides Experiencing Heritage

2023

David Ludvigsson, Anders Persson (Redaktörskap) (2023) Historia från Uppsalaperspektiv: Konferensrapport från De Svenska Historiedagarna i Uppsala 30 september - 2 oktober 2022
David Ludvigsson, Anders Persson (2023) De Svenska Historiedagarna i Uppsala 2022 Historia från Uppsalaperspektiv: Konferensrapport från De Svenska Historiedagarna i Uppsala 30 september - 2 oktober 2022, s. 7-10

Uppdrag och undervisning

Curriculum vitae

 • Professor, Linköpings universitet 2023--
 • Biträdande professor, Linköpings universitet 2015-2023
 • Docent, Uppsala universitet, 2013.
 • Universitetsektor, Linköpings universitet, 2011–2015
 • Forskare, Uppsala universitet, 2005–2011
 • Universitetslektor, Högskolan i Gävle, 2004
 • Filosofie doktor i historia, Uppsala universitet, 2003
 • Magisterexamen i historia, Uppsala universitet, 1997
 • Grundutbildning vid Uppsala universitet, University College Cork, Oslo University, University of Iceland, och Universitá per Stranieri di Siena.
 • Har arrangerat flera internationella konferenser, The Linköping Conference on History Teaching and Learning (2014).
 • Har vistats som gästlärare vid Calcutta University (2010) och Sheffield Hallam University (2015).
 • Har suttit i styrelsen för Uppsala universitet (1999–2000) samt har omfattande styrelseerfarenhet från bland annat Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) och Historiska föreningen i Uppsala.

Uppdrag

 • Ansvarig för forskningsmiljön Didaktik i samhällsämnena, LiU, 2018-
 • Ansvarig för forskningsmiljön Historiska studier, LiU, 2021-
 • Studierektor i historia, 2021-2022
 • Ordförande i Historielärarnas förening (The Swedish Association of History Teachers), 2015-2020
 • Ansvarig för ämneslärarutbildningen, inriktning historia, vid LiU
 • Associate editor (=biträdande redaktör), Arts and Humanities in Higher Education: An International Journal of Theory, Research and Practice (Sage)
 • Director of the regional committee Northern and Western Europe, International Society for the Scholarship of Teaching and Learning in History (History SoTL)
 • Akademisk koordinator för lärar- och studentutbyte mellan historieämnena vid LiU och Sheffield Hallam University samt studentutbytet mellan LiU och Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Har varit fakultetsopponent på fyra doktorsavhandlingar samt fyra licentiatuppsatser.

Undervisning

Historia inom lärarprogram samt på fristående kurs Historia 1–4, kurser för utbytesstudenter samt handledning på grundläggande nivå, avancerad nivå och forskarnivå (doktorandhandledning).

Nyheter

Kollegor

Organisation