Fotografi av David Ludvigsson

David Ludvigsson

Professor

Jag forskar om lokalhistoria och har bland annat undersökt historiska dokumentärfilmer, guidning i historiska miljöer, historieundervisning och 1800-talets utbildningsdebatt. Jag är även en engagerad lärare som har undervisat vid flera universitet.

Presentation

David Ludvigsson är internationellt orienterad som biträdande redaktör för tidskriften Arts and Humanities in Higher Education, men också engagerad i Historielärarnas förening och ansvarar för LiU:s historielärarutbildning.

Han ingår i svenska, nordiska och internationella forskarnätverk om lokalhistoria och historiedidaktik. David har tidigare varit verksam vid Uppsala universitet och Högskolan i Gävle.

Forskning 

David Ludvigsson har erhållit cirka 30 externa forskningsanslag och stipendier, från bland annat Vetenskapsrådet och Riksantikvarieämbetet. Han har varit projektledare för projekten ”Skolbarn relaterar till historiska platser” och ”Guiderna och kulturarvssektorn” (båda finansierade av Riksantikvarieämbetet). Han har också forskningsledande uppdrag som ansvarig för forskningsmiljöerna Historiska studier och Didaktik i samhällsämnena (DISA) och som handledare till flera doktorander.

Publikationer

2023

David Ludvigsson, Anders Persson (Redaktörskap) (2023) Historia från Uppsalaperspektiv: Konferensrapport från De Svenska Historiedagarna i Uppsala 30 september - 2 oktober 2022
David Ludvigsson, Anders Persson (2023) De Svenska Historiedagarna i Uppsala 2022 Historia från Uppsalaperspektiv: Konferensrapport från De Svenska Historiedagarna i Uppsala 30 september - 2 oktober 2022, s. 7-10
Madeleine Larsson, David Ludvigsson (2023) Att använda historia Historiedidaktik i praktiken: För lärare 4-9, s. 143-161

Uppdrag och undervisning

Curriculum vitae

 • Professor, Linköpings universitet 2023--
 • Biträdande professor, Linköpings universitet 2015-2023
 • Docent, Uppsala universitet, 2013.
 • Universitetsektor, Linköpings universitet, 2011–2015
 • Forskare, Uppsala universitet, 2005–2011
 • Universitetslektor, Högskolan i Gävle, 2004
 • Filosofie doktor i historia, Uppsala universitet, 2003
 • Magisterexamen i historia, Uppsala universitet, 1997
 • Grundutbildning vid Uppsala universitet, University College Cork, Oslo University, University of Iceland, och Universitá per Stranieri di Siena.
 • Har arrangerat flera internationella konferenser, The Linköping Conference on History Teaching and Learning (2014).
 • Har vistats som gästlärare vid Calcutta University (2010) och Sheffield Hallam University (2015).
 • Har suttit i styrelsen för Uppsala universitet (1999–2000) samt har omfattande styrelseerfarenhet från bland annat Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) och Historiska föreningen i Uppsala.

Uppdrag

 • Ansvarig för forskningsmiljön Didaktik i samhällsämnena, LiU, 2018-
 • Ansvarig för forskningsmiljön Historiska studier, LiU, 2021-
 • Studierektor i historia, 2021-2022
 • Ordförande i Historielärarnas förening (The Swedish Association of History Teachers), 2015-2020
 • Ansvarig för ämneslärarutbildningen, inriktning historia, vid LiU
 • Associate editor (=biträdande redaktör), Arts and Humanities in Higher Education: An International Journal of Theory, Research and Practice (Sage)
 • Director of the regional committee Northern and Western Europe, International Society for the Scholarship of Teaching and Learning in History (History SoTL)
 • Akademisk koordinator för lärar- och studentutbyte mellan historieämnena vid LiU och Sheffield Hallam University samt studentutbytet mellan LiU och Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Har varit fakultetsopponent på fyra doktorsavhandlingar samt fyra licentiatuppsatser.

Undervisning

Historia inom lärarprogram samt på fristående kurs Historia 1–4, kurser för utbytesstudenter samt handledning på grundläggande nivå, avancerad nivå och forskarnivå (doktorandhandledning).

Forskning

Nyheter

Organisation