Efter att vi utvärderat kvaliteten på webbplatser med information om hjärtsjukdom (läs artikeln här) utvecklade vi ett verktyg för att enkelt utvärdera webbplatser med hälso- och sjukdomsinformation. Vi kallar det CUE-verktyget: Ett kliniskt användbart verktyg för att utvärdering av webbplatser med patientinformation. Vi genomförde en e-Delphy-studie (läs artikeln här) och verktyget är tillgängligt här.

Forskningsgrupp

Organisation