CKS Lärande

Åhörare i konferens

CKS Lärande skapar mötesplatser för politiker, tjänstemän, forskare och studenter. Där kan vi utbyta kunskap och erfarenheter. Fortlöpande anordnar vi utbildning, seminarier och konferenser. Dessutom medverkar vi i olika kommunstrategiskt relevanta nätverk.

Hela CKS verksamhet bygger på samverkan med den kommunala sfären. CKS arbetar för att resultaten från kommunrelevant forskning som bedrivs vid och utanför CKS ska kunna användas av politiker och tjänstemän för att stärka sin strategiska kompetens. På så sätt främjar CKS det strategiska utvecklingsarbete som pågår. CKS ser det också som viktigt att forskningsfrågor och utredningsuppdrag formuleras i dialog med kommunerna.


Kalender Visa/dölj innehåll

1 juni 2022

CKS seminarieserie: Betydelsen av SFI för social inkludering

kl. 13.00 – 14.30 Digitalt via Zoom

Seminarier och konferenser Visa/dölj innehåll

Tidigare seminarieserier Visa/dölj innehåll

Nätverk Visa/dölj innehåll

Utbildningar Visa/dölj innehåll

CKS forskning Visa/dölj innehåll