CKS Lärande

Åhörare i konferens

CKS Lärande skapar mötesplatser för politiker, tjänstemän, forskare och studenter. Där kan vi utbyta kunskap och erfarenheter. Fortlöpande anordnar vi utbildning, seminarier och konferenser. Dessutom medverkar vi i olika kommunstrategiskt relevanta nätverk.

Hela CKS verksamhet bygger på samverkan med den kommunala sfären. CKS arbetar för att resultaten från kommunrelevant forskning som bedrivs vid och utanför CKS ska kunna användas av politiker och tjänstemän för att stärka sin strategiska kompetens. På så sätt främjar CKS det strategiska utvecklingsarbete som pågår. CKS ser det också som viktigt att forskningsfrågor och utredningsuppdrag formuleras i dialog med kommunerna.


Kalender
Visa/dölj innehåll

15 oktober 2020

CKS seminarium: Förutsättningar för att klara en kris 

kl. 13.30 – 16.00 Österbymo om rekommendationerna tillåter, annars digitalt.

CKS seminarieserie för hösten har temat "Kommunal beredskap och krishantering i coronavirusets spår". Först ut i serien av tre seminarier är Joeri van Laere, doktor i informatik vid Högskolan i Skövde som kommer att prata om förutsättningar att klara en kris.

Kontakt

12 november 2020

CKS seminarium: Ledarskap under kris

kl. 13.30 – 16.00 Mjölby om rekommendationerna tillåter, annars digitalt. 

CKS seminarieserie för hösten har temat "Kommunal beredskap och krishantering i coronavirusets spår". Det andra seminariet av tre handlar om ledarskap under kris och det är Susanne Hede, doktor i psykologi på Ledarskapscentrum vid Försvarshögskolan i Karlstad, som föreläser.

Kontakt

17 december 2020

CKS seminarium: Att stötta den lokala ekonomin och näringslivet

kl. 13.30 – 16.00 Boxholm om rekommendationerna tillåter, annars digitalt.

CKS seminarieserie för hösten har temat "Kommunal beredskap och krishantering i coronavirusets spår". Det tredje och sista seminariet, "Att stötta den lokala ekonomin och näringslivet", presenteras av Brita Hermelin, Gissur Ò Erlingsson och Bo Persson, alla tre verksamma vid CKS. 

Kontakt

Seminarier och konferenser
Visa/dölj innehåll

Tidigare seminarieserier
Visa/dölj innehåll

Nätverk
Visa/dölj innehåll

Utbildningar
Visa/dölj innehåll

CKS forskning
Visa/dölj innehåll