CKS Lärande

Åhörare i konferens

CKS Lärande skapar mötesplatser för politiker, tjänstemän, forskare och studenter. Där kan vi utbyta kunskap och erfarenheter. Fortlöpande anordnar vi utbildning, seminarier och konferenser. Dessutom medverkar vi i olika kommunstrategiskt relevanta nätverk.

Hela CKS verksamhet bygger på samverkan med den kommunala sfären. CKS arbetar för att resultaten från kommunrelevant forskning som bedrivs vid och utanför CKS ska kunna användas av politiker och tjänstemän för att stärka sin strategiska kompetens. På så sätt främjar CKS det strategiska utvecklingsarbete som pågår. CKS ser det också som viktigt att forskningsfrågor och utredningsuppdrag formuleras i dialog med kommunerna.


KalenderVisa/dölj innehåll

9 november 2021

Samverkansdagen 2021: Digital delaktighet

kl. 14.00 – 16.30 Digitalt.

Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap på Linköpings universitet, forskar om hur samhällets digitalisering utvecklar samspelet mellan politiska strukturer och människors vardagsliv. Elin Wihlborg är huvudtalare på årets samverkansdag och hon kommer att diskutera viktiga och högaktuella frågor på temat Digital delaktighet - demokrati, digitalisering och tillgänglighet.  Samverkansdagen arrangeras av Linköpings kommun och Linköpings universitet genom Centrum för kommunstrategiska studier (CKS).

Kontakt

Anna Maria Lönn Wahlqvist

11 november 2021

CKS-seminarium: Den lokala nivåns hantering av coronapandemin, erfarenheter från utvärdering med fokus på styrning, organisation och ledning 

kl. 13.30 – 16.00 Digitalt via Zoom

På höstens andra seminarium presenteras en KFi-rapport som utvärderar Västra Götalandsregionens hantering av coronapandemin. Frågor om bland annat kommuners och regioners storlek kan ha betydelse för en optimal hantering av kriser kommer att lyftas. Föreläsare: Björn Brorström, professor i företagsekonomi och verksam vid Kommunforskning i Västsverige, KFi, Göteborgs universitet. Seminariet är öppet för alla.

Kontakt

Susanne Wallman Lundåsen

16 december 2021

CKS-seminarium: Integration av nyanlända i kommunerna ansvarsfördelning och målkonflikter

kl. 13.30 – 16.00 Digitalt via Zoom

Föreläsarna presenterar sin forskning om migrationspolitik och mottagande av nyanlända i svenska kommuner. Ett av resultaten pekar på spänningar som finns mellan kommunernas ambitioner att självständigt besluta om mottagandet av nyanlända och det statliga ansvaret för integration av nyanlända. Föreläsare: Gustav Lidén, docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet och Jon Nyhlén, doktor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Seminariet är öppet för alla.

Kontakt

Susanne Wallman Lundåsen

10 mars 2022

Seminarier och konferenserVisa/dölj innehåll

Tidigare seminarieserierVisa/dölj innehåll

NätverkVisa/dölj innehåll

UtbildningarVisa/dölj innehåll

CKS forskningVisa/dölj innehåll