CKS Lärande

Åhörare i konferens

CKS Lärande skapar mötesplatser för politiker, tjänstemän, forskare och studenter. Där kan vi utbyta kunskap och erfarenheter. Fortlöpande anordnar vi utbildning, seminarier och konferenser. Dessutom medverkar vi i olika kommunstrategiskt relevanta nätverk.

Hela CKS verksamhet bygger på samverkan med den kommunala sfären. CKS arbetar för att resultaten från kommunrelevant forskning som bedrivs vid och utanför CKS ska kunna användas av politiker och tjänstemän för att stärka sin strategiska kompetens. På så sätt främjar CKS det strategiska utvecklingsarbete som pågår. CKS ser det också som viktigt att forskningsfrågor och utredningsuppdrag formuleras i dialog med kommunerna.


Kalender

12 oktober 2023

CKS-seminarium: Den organiserade brottslighetens geografi 

kl. 10.30 – 12.00 Digitalt via Zoom

16 november 2023

CKS-seminarium: Segregation, brottslighet och otrygghet

kl. 10.30 – 12.00 Digitalt via Zoom

Seminarier och konferenser

Tidigare seminarieserier

Utbildningar och nätverk

CKS forskning