CKS Lärande

Åhörare i konferens

CKS Lärande skapar mötesplatser för politiker, tjänstemän, forskare och studenter. Där kan vi utbyta kunskap och erfarenheter. Fortlöpande anordnar vi utbildning, seminarier och konferenser. Dessutom medverkar vi i olika kommunstrategiskt relevanta nätverk.

Hela CKS verksamhet bygger på samverkan med den kommunala sfären. CKS arbetar för att resultaten från kommunrelevant forskning som bedrivs vid och utanför CKS ska kunna användas av politiker och tjänstemän för att stärka sin strategiska kompetens. På så sätt främjar CKS det strategiska utvecklingsarbete som pågår. CKS ser det också som viktigt att forskningsfrågor och utredningsuppdrag formuleras i dialog med kommunerna.


Seminarier och konferenser

Tidigare seminarieserier

En parkbänk på natten vid en cykelväg

CKS seminarieserie hösten 2023

Höstens seminarieserie på CKS handlar om ”Trygghet och brottslighetens geografi”. Ett högaktuellt ämne då ny lagstiftning har gett kommunerna ett större ansvar för att bedriva ett brottsförebyggande arbete i kommunens geografiska områden.

Bild på elbil som laddas vid en laddstolpe

Energi och hållbarhet tema för vårens seminarieserie

Krig, klimatförändringar och urbanisering är exempel på företeelser som är globala men som får lokala konsekvenser. Vårens seminarier på CKS handlar om hur frågor som rör planering för brist på el, överkonsumtion och urbanisering lokalt kan hanteras.

Valet och politiken tema för CKS seminarieserie hösten 2022

Höstens seminarier lyfter frågor om valet och politiken ur flera perspektiv. Våra föreläsare tar bland annat upp valet ur ett lokalt och nationellt perspektiv och tittar på mönster i röstning och valdeltagande.

Utbildningar och nätverk

CKS forskning