Bild tagen i Norrköpings industrilandskap.
Utbildningen ges av Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) som bedriver sin verksamhet vid Campus Norrköping. Thor Balkhed
En utbildning för dig som är kommunal chef och vill utveckla ditt personliga ledarskap. Du som deltar i utbildningen får ta del av aktuell forskning om ledarskap och lära dig av andra chefers praktiska kunskaper genom mentorskap, erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är chef i en av de kommuner som samverkar med CKS. Du arbetar direkt mot den politiska ledningen i nämnder, styrelser och ledare i stabsfunktion, till exempel i en roll som förvaltningschef, bolags-vd, avdelningschef, ekonomichef, personalchef eller strateg i kommunledningen.

Om utbildningen

Det övergripande syftet med utbildningen är att stödja och utveckla ledarskapet i kommunerna och i östgötaregionen med omnejd.

Innehåll

Den här ledarskapsutbildningen ger dig:
• ökad självkännedom och insikt om det egna ledarskapet i den kommunala kontext som är aktuell för dig
• ökad förmåga att se och hantera den egna organisationens behov
• utvecklar din förmåga att orientera dig i, och bidra till samhällsutvecklingen

I utbildningen integreras två teman:
1) Personligt ledarskap i en kommunal kontext: behandlar feedback, konflikter, grupprocesser, kontakt- och försvarsmekanismer samt organisationers kultur och agerande.

2) Omvärld, samhälle och kommunspecifika frågor: behandlar kommunalt ledarskap i relation till värden, genus, organisationer som demokratiska och politiskt styrda samt samhällsförändringar och omvärldsanalyser.

Undervisning och arbetsformer

Utbildningen startar med ett uppstartsmöte där du som deltagare får mer information om de olika träffarna i utbildningen. Följande träffar genomförs som internat, och omfattar 10 dagar. I undervisningen varvas föreläsningar med seminarier, grupparbeten och diskussioner.
Du blir tilldelad en mentor som är kommunchef i en annan kommun. Syftet med mentorskapet är att skapa en kunskapsmässig relation där du i din roll som kommunal mellanchef kan få stöd och finna ett bollplank i vardagens arbete. Utbildningen avslutas med en högtidlig avslutningsceremoni där även kommunchefer och mentorer deltar.
Utbildningen bygger på aktuell samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning samt beprövad erfarenhet.

Deltagare om utbildningen

Upplägget med stödgrupper, varvat med föreläsningar och reflektionstid passade jättebra. Vi hade gott om tid för diskussioner och reflektioner och det fanns något i upplägget som gjorde att det var lätt att vara närvarande och inte ha tankarna på annat håll. Det här är faktiskt den bästa ledarskapsutbildningen jag varit med på.
Mikael Jonsson, teknisk chef på Valdemarsviks kommun

Artiklar om utbildningen

Kontakt

Utbildningen ges av Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)

CKS är ett centrum för forskning, utveckling och samverkan vid Linköpings universitet. Verksamheten leds av en styrelse bestående av en majoritet av kommunpolitiker.

CKS är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan kommuner och Linköpings universitet. I fokus för verksamheten står kommunerna. CKS verksamhet präglas av interaktivitet när det gäller att identifiera forsknings- och samarbetsområden. Kommunerna stödjer denna uppdragsutbildning med avsikt att stärka det kommunala ledarskapet i såväl kommuner som region. Utbildningen ses som ett sätt att utveckla kommunernas förmåga att skapa en långsiktigt hållbar utveckling.

En uppdragsutbildning