Covid19 och stödsamtal med äldre

Äldre kvinna sitter ensam i sitt kök. Hon tittar ut genom fönstret och håller en mobiltelefon i sin hand.

Äldrelinjen är en telefonverksamhet för personer över 65 år som drivs genom volontärers arbete inom organisationen Mind. Utgångspunkten är att volontärer ska fungera som medmänniskor och trösta, lindra ångest samt erbjuda ett annat perspektiv på den äldres situation.

I samband med utbrottet av Covid19 har Äldrelinjen utökat antalet volontärer från omkring trettio personer till flera hundra för att i större utsträckning kunna ta emot samtal från äldre personer med behov av stöd.

Syftet med studien är att undersöka hur äldre personer i stödsamtal med volontärer hanterar praktiska, emotionella och existentiella aspekter av utbrottet av Covid19 i Sverige och vilken hjälp de ges för att hantera social isolering.

Projektet ”Social närhet i en tid av fysisk distans: stödjande telefonsamtal med äldre personer under Covid19-krisen” bygger på samtalsanalytisk metodik och är finansierat av Vetenskapsrådet.

Mer information om studiens genomförande finns på samtalsforskning.se.

Kontakt

Projektgrupp

Marcus Persson, Docent i sociologi. Linköpings universitet.

Clara Iversen, Doktor i sociologi. Uppsala universitet.

Marie Flinkfeldt, Doktor i sociologi, Uppsala universitet.

David Redmalm, Doktor i sociologi. Mälardalens högskola.

Organisation