Digitaliseringen och robotiseringen av samhället går fort framåt och aktualiserar viktiga frågor inom sociologin, inte minst vad gäller gränsdragningsfrågor för arbetsliv och privatliv, yrkesetiska dilemman och integritetsaspekter.

Mitt arbete fokuserar på användningen av ny teknik inom två områden:

a) Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) inom skola och utbildning, Jag har bedrivit flera forskningsprojekt om lärares användning av sociala medier för elevkontakt, yrkesetiska dilemman, och betydelser för lärarrollen.

b) Social robotik inom vård och omsorg. Jag forskar också om användningen av sociala robotar i demensvården, och vilken betydelse det kan få på arbetssätt, social interaktion, och viktiga värden i vården.

Teknologiseringen inom dessa, och andra, områden påverkar inte bara individens arbetssätt och yrkesroll, utan också sättet på vilket hon bemöter andra människor (kollegor såväl som klienter). Teknologiseringen av arbetslivet får också konsekvenser för organisationens arbetsmiljö som arbetskultur och värderingar.

Uppdrag

  • Medlem i forskningsmiljön Arbete och Arbetsliv (Linköpings universitet)
  • Medlem i forskningsmiljön Cultural Matters Group (Uppsala universitet)

PublikationerVisa/dölj innehåll

Persson M & Thunman E (2017) “Self-Realization through Work and its Failure”, Sighard Neckel, Anna Katharina Schaffner och Greta Wagner (red) Burnout, Fatigue, Exhaustion: Interdisciplinary Perspectives on a Modern Affliction. Palgrave MacMillan

Thunman E & Persson M (2018) “Ethical Dilemmas on Social Media: Swedish Secondary Teachers’ Boundary Management on Facebook”, Teacher Development, 22(2).

Persson M (2015) “The Impact of a Robotic Cat on Dementia Caregivers’ Psychosocial Work Environment – a Pilot Study“. Proceedings of the New Friend 2015 conference, in Almere, The Netherlands.Relaterat innehållVisa/dölj innehåll