Digitaliseringen och robotiseringen av samhället går fort framåt och aktualiserar viktiga frågor inom sociologin, inte minst vad gäller gränsdragningsfrågor för arbetsliv och privatliv, yrkesetiska dilemman och integritetsaspekter.

Mitt arbete fokuserar på användningen av ny teknik inom två områden:

a) Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) inom skola och utbildning, Jag har bedrivit flera forskningsprojekt om lärares användning av sociala medier för elevkontakt, yrkesetiska dilemman, och betydelser för lärarrollen.

b) Social robotik inom vård och omsorg. Jag forskar också om användningen av sociala robotar i demensvården, och vilken betydelse det kan få på arbetssätt, social interaktion, och viktiga värden i vården.

Teknologiseringen inom dessa, och andra, områden påverkar inte bara individens arbetssätt och yrkesroll, utan också sättet på vilket hon bemöter andra människor (kollegor såväl som klienter). Teknologiseringen av arbetslivet får också konsekvenser för organisationens arbetsmiljö som arbetskultur och värderingar.

Uppdrag

  • Medlem i forskningsmiljön Arbete och Arbetsliv (Linköpings universitet)
  • Medlem i forskningsmiljön Cultural Matters Group (Uppsala universitet)

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

Forskningsprojekt Visa/dölj innehåll

I media Visa/dölj innehåll

UR Samtiden - Om det post-digitala samhället

Arbeten och möten i post-digital värld

Under pandemin har den digitala mötestekniken blivit vardag för allt fler, men vad gör zoomandet med oss? Medverkande: Malin Åkerström, prof emerita i sociologi, och Marcus Persson, docent i sociologi. Moderator: Jenny Björkman. Inspelat i Riksbankens jubileumsfonds lokaler i Stockholm den 8 mars 2022. Arrangör: Riksbankens jubileumsfond. 

Se avsnittet på urplay.se

Nyheter Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll