Detektering av neuronal aktivitet med diffusions-MR

Bild på de elektroniska signalerna i hjärnan. Bakgrunden är svart.
.

Övervakning av neural aktivering in vivo via icke-invasiva avbildningsmetoder har långtgående konsekvenser inom många studieområden, inklusive neuroanatomi, psykologi och neurovetenskap. Sådan teknologi kan också användas i klinisk praxis, t.ex. för kirurgisk planering och diagnos och hantering av neurologiska och psykiatriska störningar. Den mest använda funktionella MRI-metoden (fMRI), blodsyreberoende (BOLD) MRI, detekterar hemodynamiska förändringar i hjärnan, vilket är en indirekt indikator på neuronal aktivitet.

Målet med vårt projekt är att övervinna de tekniska barriärerna för en nyligen föreslagen fMRI-teknik som är baserad på transcytolemmala jons rörelse, som skulle kunna mer exakt och snabbare detektera neuronal aktivitet. Projektet är ett samarbete med forskare vid Zhejiang University och finansierat av Stiftelsen för internationellt samarbete inom forskning och högre utbildning (STINT).

Forskare

Organisation