Presentation

Den mänskliga hjärnan innehåller väldigt komplexa och varierande mikrostrukturer som är viktiga för många funktioner. Förändringar i dessa mikrostrukturer kan användas som biomarkörer för sjukdomar såsom tumörer och stroke. Det är därmed viktigt att kunna beskriva hjärnan och dess mikrostrukturer på ett korrekt sätt, vilket är en svår uppgift.

Diffusions-viktade MR-bilder är en icke-invasiv metod som kan användas för att studera bland annat mikrostrukturer. Detta kan åstadkommas genom att mäta slumpmässiga rörelser hos vattenmolekyler och relaterade processer, som utbyte mellan cellmembran. Min forskning handlar främst om att undersöka nya sekvenser och modeller som kan beskriva dessa komplexa processer. Detta görs genom att utföra experiment med en magnetkamera och att sedan analysera data från MR-sekvenser som kan mäta diffusion.

Om mig

CV

  • 2021 MSc i medicinsk teknik vid Linköpings universitet

Undervisning

  • Lärarassistent i kursen TBMT02 – Bildgenererande teknik inom medicinen

Publikationer

2023

Forskning

Kollegor

Organisation