Fotografi av Alfredo Ordinola

Alfredo Ordinola

Doktorand

Min forskning handlar om att implementera olika magnetkamera-sekvenser som är känsliga för diffusion. Jag arbetar även med att ta fram och testa nya modeller och att genomföra experiment med en magnetkamera.

Presentation

Den mänskliga hjärnan innehåller väldigt komplexa och varierande mikrostrukturer som är viktiga för många funktioner. Förändringar i dessa mikrostrukturer kan användas som biomarkörer för sjukdomar såsom tumörer och stroke. Det är därmed viktigt att kunna beskriva hjärnan och dess mikrostrukturer på ett korrekt sätt, vilket är en svår uppgift.

Diffusions-viktade MR-bilder är en icke-invasiv metod som kan användas för att studera bland annat mikrostrukturer. Detta kan åstadkommas genom att mäta slumpmässiga rörelser hos vattenmolekyler och relaterade processer, som utbyte mellan cellmembran. Min forskning handlar främst om att undersöka nya sekvenser och modeller som kan beskriva dessa komplexa processer. Detta görs genom att utföra experiment med en magnetkamera och att sedan analysera data från MR-sekvenser som kan mäta diffusion.

Om mig

CV

  • 2021 MSc i medicinsk teknik vid Linköpings universitet

Undervisning

  • Lärarassistent i kursen TBMT02 – Bildgenererande teknik inom medicinen

Publikationer

2024

Alfredo Miguel Ordinola, Evren Özarslan, Ruiliang Bai, Magnus Herberthson (2024) Limitations and generalizations of the first order kinetics reaction expression for modeling diffusion-driven exchange: Implications on NMR exchange measurements Journal of Chemical Physics, Vol. 160, Artikel 084701 Vidare till DOI

2023

Zhaowei Cheng, Songtao Hu, Guangxu Han, Ke Fang, Xinyu Jin, Alfredo Miguel Ordinola, Evren Özarslan, Ruiliang Bai (2023) Using deep learning to accelerate magnetic resonance measurements of molecular exchange Journal of Chemical Physics, Vol. 159, Artikel 054201 Vidare till DOI
Alfredo Ordinola, Shan Cai, Peter Lundberg, Ruiliang Bai, Evren Özarslan (2023) On the sampling strategies and models for measuring diffusion exchange with a double diffusion encoding sequence Magnetic Resonance Letters, Vol. 3, s. 232-247 Vidare till DOI
Evren Özarslan, Cem Yolcu, Alfredo Miguel Ordinola, Deneb Boito, Tom Dela Haije, Mathias Hojgaard Jensen, Magnus Herberthson (2023) Diffusion within pores fully revealed by magnetic resonance Journal of Chemical Physics, Vol. 158, Artikel 161102 Vidare till DOI

Forskning

Kollegor

Organisation