Biografi

Jag tog min masterexamen i biomedicinsk teknik och doktorsexamen i fysik vid University of Florida. Efter det forskade jag vid Section on Tissue Biophysics and Biomimetics, US National Institutes of Health (NIH). Senare accepterade jag en tjänst vid Institutionen för radiologi, Brigham and Women’s Hospital i Boston och blev befordrad till lektor vid Harvard Medical School. Jag arbetade som fakultetsmedlem vid institutionen för fysik vid Bogaziciuniversitet i Istanbul innan jag fick anställning på Institutionen för medicinsk teknik vid Linköpings universitet. Jag blev docent 2018.

Publikationer

DiVA

Google Scholar

PubMed

Undervisningsaktiviteter

Examinator för TBMT02 -- Bildgenererande teknik inom medicinen

Lärare för TVFA02 -- Medicinsk strålningsfysik

Lärare för TBMI02 -- Medicinsk bildanalys

Handledare för doktorander
Visa/dölj innehåll

Utexaminerade doktorander

(Biträdande handledare)

Jens Sjölund, 2018

Xuan Gu, 2019

Forskningsprojekt
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll