Differens från bastemperatur

Närbild på en kvinna som håller en termometer framför sig.
lev dolgachov

Ett nytt sätt att bedöma kroppstemperatur vid feber hos kritiskt sjuka patienter - en multicenterstudie.

I detta projekt är syftet är att studera kroppstemperatur vid feberreaktion/ allvarliga inflammatoriska processer hos kritiskt sjuka patienter, relaterat till individuell bastemperatur och mätställe.

Första delen av studien pågår med patienter >18 år, vid neurokirurgiska intensivvårdsavdelningen US. Studiens utfall är om ökningen från bastemperatur bättre påvisar pågående infektion, verifierad med förhöjda infektionsparametrar, jämfört med temperatur >38°C.

När den pågående datainsamlingen är avslutad och data analyserade kommer övriga neurokirurgiska intensivvårdskliniker i Sverige att bjudas in i projektet för att i en kontrollerad studie med kontroll och interventionsgrupper för att testa hypotesen att DiffTemp bättre definierar förhöjd kroppstemperatur hos kritiskt sjuka.

Forskare

Relaterad forskning

Organisation