Effekten av kvicksilver, silver, guld och läkemedel på immunsystemet

Kemisk reaktion i forskningsverksamheten "Effekten av kvicksilver, silver, guld och läkemedel på immunsystemet".
Foto: Thor Balkhed

De senaste 200 åren har industriella utvecklingen lett till accelererande välstånd, först i västvärlden och gradvis till andra delar av världen, vilket även avspeglas i ökad livslängd. Men denna utveckling har ett pris när det gäller miljön i bred bemärkelse. 

Tunga metallers effekt på immunsystemet 

Labbarbete, forskare syns genom lucka, i forskningsverksamheten 'Effekten av kvicksilver, silver, guld och läkemedel på immunsystemet'.En av de miljöfaktorer som påverkar människors hälsa är metaller.

Vi har under ett antal år studerat hur metallerna kvicksilver, silver och guld kan påverka kroppens vävnader, i synnerhet immunsystemet, och hur dessa metaller då kan ge upphov till överkänslighet, så kallade autoimmuna reaktioner. Autoimmuna tillstånd är den tredje vanligaste sjukdomen i västvärlden, och särskilt kvinnor drabbas. Dessa tillstånd omfattar ett antal olika sjukdomar som kan manifesteras i de flesta av kroppens organ.

Vi har särskilt studerat hur ärftliga faktorer (gener) styr immunsystemet vid autoimmuna sjukdomar, men även identifierat hur metallernas omsättning i kroppen är beroende av specifika gener.

Läkemedelseffekter på immunsystemet

Apparat i forskningsverksamheten 'Effekten av kvicksilver, silver, guld och läkemedel på immunsystemet'.Att kunna förutspå negativa effekter på immunsystemet är väsentligt inom läkemedelsutveckling och blir allt mer aktuellt för att förstå möjliga anledningar till immunologiskt inducerade sjukdomar till följd av annan kemikalieexponering.

Allergi, autoimmunitet, immunstimulering eller immunsuppression är möjliga utfall som måste förhindras på så tidigt stadium som möjligt. Erfarenhet av sådan testning och utveckling av skräddarsydda program för förutsägelse av immuntoxicitet, alternativt diagnos av immuntoxikologiska effekter, ingår i gruppens specialistområden.

forskargrupp-effekten-av-kvicksilver-silver-guld-och-lakemedel-immunsystemFr vä: Hammoudi Alkaissi, Per Hultman och Said Havarinasab. Saknas på bild: Karin Cederbrant, Swetox.

Externa kontakter

  • M Pollard, Scripps Institute, La Jolla, CA.
  • J Nielsen, Syddanska universitet, Odense.
  • J Descotes, Claude Bernard University, Lyon, France
  • P Knolle, Technische Universität, Munchen, Germany
  • Immunotoxicology Technical Committee, ILSI-HESI, Washington DC, US


Publikationer

2023

Sara Puente Marin, Per Hultman, Jimmy Ekstrand, Jesper Bo Nielsen, Said Havarinasab (2023) Secondary exposure to heavy metal in genetically susceptible mice leads to acceleration of autoimmune response Environmental Toxicology and Pharmacology, Vol. 104, Artikel 104317 Vidare till DOI

2022

Per Hultman, K. Michael Pollard (2022) Immunotoxicology of metals Handbook on the Toxicology of Metals: Volume I: General Considerations, s. 543-564 Vidare till DOI

2021

Mehdi Amirhosseini, Hammoudi Alkaissi, Per Hultman, Said Havarinasab (2021) Autoantibodies in outbred Swiss Webster mice following exposure to gold and mercury Toxicology and Applied Pharmacology, Vol. 412, Artikel 115379 Vidare till DOI

Forskningsledare

Forskargrupp

Extern resurs i forskargruppen

Fotografi av Karin Cederbrant

Karin Cederbrant

Specialist in vitro-metodik och immuntoxikologi, Med. dr, Docent

Med. dr och Docent i Experimentell klinisk patologi med inriktning mot immuntoxikologi i patologi vid Linköpings universitet.

  • Swetox

Relaterad forskning

Organisation