Enheten för energimaterial

Vi utför grund- och tillämpningsinspirerad forskning inom området för tunnfilmmaterial för energianvändning.

Termoelektronik, joniska ledare för bränslecellstillämpningar och hårda beläggningar hör till våra forskningsintressen. Vi är övervägande experimentella materialforskare, men teoretiska studier är en mycket viktig del av vårt arbete. För mer information om vår forskning, vänligen se vår engelskspråkiga sida.

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Tillbaka till tunnfilmsfysik
Visa/dölj innehåll