11 december 2020

Med visionen om en hållbar värld leder Per Eklund sin forskargrupp i utvecklingen av avancerade material som bland annat kan återvinna spillvärme för att alstra elektricitet. Nu har han fått fortsatt finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för sin forskning.

Per Eklund i laboratoriemiljö. Per Eklund beskriver sin forskning som tillämpningsinspirerad grundforskning. Peter Holgersson

Per Eklund är universitetslektor på institutionen för fysik, kemi och biologi vid Linköpings universitet. Han har nyligen fått förlängt Wallenberg Academy Fellow i ytterligare fem år för att utveckla sin forskning. Anslaget ligger på 8,75 miljoner kronor.

Gratulerar! Hur ser du på förlängningen?
– Det är en otrolig möjlighet för mig och min grupp att få fokusera på forskningen under lång tid. Och tid är just det som behövs för att lösa de svåra frågorna. Dessutom är det en kvalitetsstämpel som visar att forskningen håller högsta klass och är samhällsrelevant, eller ”landsgagnelig” som Wallenbergs stadgar säger.

Vad handlar din forskning om?
– Enkelt förklarat handlar det om att alstra elektricitet från värme. Till exempel har nog alla haft en bärbar dator i sitt knä och känt hur varm den har blivit – det är energi som går förlorad. Den typen av energiförlust finns nästan överallt i både stor och liten skala. Jag vill ändra på det med hjälp av så kallade termoelektriska material. Det är alltså material som omvandlar värme, eller egentligen temperaturskillnad, till elektricitet. Termoelektriska material har funnits länge, men det vi gör är att bygga material atomlager för atomlager. Då kan vi styra egenskaperna i materialet som förhoppningsvis dessutom blir billigare och kan tillverkas i större skala.

Vad ska det vara bra för?
– Vi har stora visioner! Forskningen ska bidra till en hållbar energiproduktion och ett hållbart samhälle i stort. På lång sikt kan tekniken komma att användas i exempelvis bilar och storskalig industri, men vi behöver lösa några knäckfrågor innan dess. I dagsläget användas materialen i mindre skala där annan elkraft inte är tillgänglig eller praktisk, till exempel som kraftkälla för sensorer i skorstenar där man inte vill klättra upp och byta batteri, eller i områden där det inte finns något alternativ till stabil elektricitet. Det går också att använda kroppsvärme för att alstra elektricitet till bärbar elektronik.

Hur ser de kommande fem åren ut?
– Forskningsmässigt ska vi bygga vidare på våra spännande upptäckter de senaste åren. Bland annat ska vi utveckla mer temperaturstabila termoelektriska material som gör att de blir mer mångsidiga, och utveckla nya metoder för att tillverka materialen.

Vad krävs för att lyckas med forskningen?
– En framgångsfaktor är att ha en öppen, engagerande och trygg forskarmiljö där man kan vara generös med idéer och dela med sig. I Linköping har forskningsmiljön i materialvetenskap byggts upp en verksamhet under lång tid och vi ser hur unga forskare utvecklas hela tiden, vilket är väldigt roligt. Att ha ett bra stöd som forskare är också viktigt. På LiU har vi ett strategiskt forskningsområde, ett interdisciplinärt laboratorium för avancerade funktionella material, AFM. Forskarkollegorna och miljön är ett enormt stöd.

Fakta: Wallenberg Academy Fellows

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön.

Kontakt

Forskning på högsta nivå

Fler nyheter från AFM

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.

Edwin Jager, IFM, med sin medsökande Nils-Krister Persson på Textilhögskolan i Borås

Miljonbidrag till fortsatt forskning om textila muskler

Professor Edwin Jager har med sin medsökande Nils-Krister Persson på Textilhögskolan i Borås fått fortsatt finansiering för sitt projekt "Textile muscles for augmenting garments". Anslaget på sex miljoner kronor sträcker sig över tre år.

Deltagare Agoras konferens

Agora konferens 2023

Den 13 september var det åter dags för forskarskolan Agoras Materiaes årliga konferens. Konferensen som totalt samlade cirka 30 doktorander gick av stapeln i en lugn och naturnära miljö med fokus på excellent materialvetenskap.

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.