Europa och Afrika: en komplicerad relation under utveckling 

Landskap i Afrika, gräs, himmel och bilar.
Alla vill vara med när den afrikanska utvecklingen sker, ungefär som när alla turister i sina safaribilar vill se de spännande djuren.

Europeiska unionen (EU) har signalerat ett intresse att samarbeta med länderna i Afrika och med Afrikanska unionen (AU). I bakgrunden finns den starka befolkningsökningen i Afrika och de möjligheter till ömsesidiga ekonomiska vinster som öppnar sig. Alla vill vara med när den afrikanska utvecklingen sker, ungefär som när alla turister i sina safaribilar vill se de spännande djuren. Samtidigt är det en motsägelsefull relation, där EU vill påverka de afrikanska länderna att bli mer demokratiska och att hantera afrikanska konflikter och migration till Europa på ett sätt som EU bestämmer.

I vår forskning ska vi analysera problemen på den europeiska sidan som handlar om att formera en långsiktig samarbetsstrategi, bland annat inom utrikes-, handels- och biståndspolitiken. Samt undersöka förutsättningarna för internationellt samarbete från ett afrikanskt perspektiv, bland annat att förstå hinder och drivkrafter för modernisering och demokratisering.

Ett forskningsprojekt med flera delar

En del i forskningstemat handlar om att analysera problemen på den europeiska sidan att formera en långsiktig samarbetsstrategi, bland annat inom utrikes-, handels- och biståndspolitiken. Här berörs även den internationella politiken, där länderna i Europa och Afrika bland annat har varit med och gjort upp om FN:s hållbarhetsmål (”Agenda 2030”).

Samtidigt är de afrikanska länderna intressanta för den variation de visar upp, inte minst vad gäller styrelseskick och utvecklingsvägar. Många länder har betydande utvecklingshinder i form av konflikter, fattigdom och diktatur. Variationen gör det svårt att dra slutsatser om nationella strategier och internationellt bistånd.

Å andra sidan finns det flera teoretiska perspektiv som pekar på faktorer av värde för övergången från autokratiskt styre till demokrati, från jordbrukssamhälle till industrisamhälle.

En del i forskningstemat är att undersöka förutsättningarna för internationellt samarbete från ett afrikanskt perspektiv. I detta ligger bland annat att förstå hinder och drivkrafter för modernisering och demokratisering. Här ligger även frågor om Afrikanska unionens roll i det afrikanska sammanhanget.

Publikationer

Relaterad information

Pågående forskning

The European Union, Africa and the Sustainable Development Goals: High ambitions on weak foundations?

Political integration for development in Africa: the role of the African Union

Demokratistöd i EU:s östra partnerskap

Organisation