Fjärrvärme i krympande kommuner - utmaningar och strategier för ett hållbart energisystem 

När befolkningen i många svenska kommuner minskar ställs fjärrvärmeaktörer inför nya utmaningar och möjligheter. Projektet fokuserar på vad detta får för konsekvenser för dessa aktörer. 

Omkring hälften av Sveriges kommuner har en kontinuerligt minskande befolkning. Bieffekterna av en rad storskaliga processer såsom tilltagande urbanisering, ojämn ekonomisk utveckling, avindustrialisering, en åldrande befolkning och nedskalning av servicefunktioner är vardag för dessa kommuner. Samtidigt är de beroende av sin tekniska infrastruktur i form av system för vägar, vatten, avlopp, bredband och energiförsörjning.

Infrastrukturens fysiska inflexibilitet gör den svår att förändra och anpassa till en förändrad demografi – systemen låter sig inte enkelt skalas om. Sammantaget innebär detta en rad utmaningar beträffande bland annat systemens driftsekonomi, underhåll, organisation och kompetensförsörjning.

Detta projekt undersöker de utmaningar och möjligheter som fjärrvärmeaktörer i krympande kommuner står inför. Med en samhällsvetenskaplig ansats baserad på enkäter till krympande kommuner, fallstudier av sju kommuner och GIS-analyser, skapar projektet strategisk och organisatorisk kunskap om vad förändrad demografi, urbanisering och ekonomisk omstrukturering innebär för många fjärrvärmeaktörer i Sverige idag.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och löper mellan 2019 och 2021.

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Relaterad forskning
Visa/dölj innehåll