Football Research Group - FRG

Skadad fotbollsspelare hjälps av planen

Idrottsepidemiologisk forskning på världsnivå med samhällsmedicinsk inriktning.

Football Research Group (FRG) är en internationell forskargrupp med akademiska förankring vid Linköpings universitet och med UEFA (Europeiska fotbollsunionen) och fotbollsklubbar som Real Madrid, FC Barcelona, Juventus och Manchester United som huvudsakliga uppdragsgivare.

Studier av hälsoläge och arbetsprestationer

Samarbetet med UEFA och de europeiska storklubbarna startade år 2001 och har pågått under 16 konsekutiva år. De 32 fotbollslag (på herrsidan) som kvalificerar sig till UEFA Champions Leagues (UCL) grundspel inbjuds av UEFA att delta i ett forskningsprojekt, UEFA Elite Club Injury Study (ECIS). Lag som tidigare deltagit erbjuds fortsatt deltagande. Studien administreras av FRG och LiU. Hittills har 55 klubbar från 18 länder deltagit i studien. Databasen med 22 000 skador och med över 2 miljoner timmars exponering är världens största databas på ett homogent material av manliga professionella fotbollsspelare.

Det övergripande målet är att idrottsutövandet skall vara säkert, med minimal risk för skador och biverkningar. Samtidigt vill vi studera sambandet mellan lagens skade- och sjukdomsläge och framgång, det vill säga hur hälsoläget påverkar arbetsprestationen.

Aktionsforskning på europeisk nivå

Verksamheten inom FRG har aktionsforskningskaraktär, vilket innebär att idrottsutövare och deras organisationer deltar i planeringen, genomförandet och utvärderingen av interventionen samt i spridningen av erfarenheter i olika former. Vår uppfattning är att värdefull kunskap och erfarenhet finns samlad hos dem som har fotbollen som yrke, det vill säga spelare, tränare och ledare i de mest framgångsrika lagen. De strategier som används i dessa lag för att minska skaderisken kan vara av värde också för andra utövare av fotbollsporten och därför av samhällsintresse. Våra initiala studier är hypotesgenererande; de syftar dels till att identifiera problemet (beskriva skaderisk och skadepanorama) men också att identifiera möjliga skademekanismer och presentera strategier för skadepreventiva åtgärder.

I samarbete med UEFA arrangerar FRG varje år ett möte med de medicinska teamen i de lag som deltar i studien. Vi har i enkätform tillfrågat deltagarna vilka faktorer de anser vara de viktigaste för skade- och hälsosituationen i deras lag. De fyra vanligaste svaren var:

  • Tränarnas ledarstil
  • Belastningen på spelarna
  • Intern kommunikation inom lag och klubb
  • Spelarnas välmående

De faktorer som framhålls av representanter från fotbollens storklubbar är likartade dem som brukar framhållas på arbetsplatser i allmänhet, det vill säga chefernas ledarstil, arbetsbelastning, intern kommunikation på arbetsplatsen och de anställdas välmående.

De av lagen framförda faktorerna är föga studerade inom idrotten. FRG har pågående projekt inom samtliga dessa områden och gynnas av att arbeta inom den tvärvetenskapliga miljö som Avdelningen för samhällsmedicin utgör.

Spridning av kunskap

Spridning av förvärvade erfarenheter är en viktig uppgift för vår grupp. Det är först när kunskapen kommit allmänheten till godo som den får samhällseffekt.

Aktuella projekt

Aktuella projekt

Medarbetare

Forskningsområde

Organisation