Presentation

I min forskning studerar jag förekomst av skador och sjukdomar inom idrott, hur de uppstår och hur de kan förebyggas. Jag studerar även effekter och verkansmekanismer för träningsbaserade interventioner för att förebygga skador, och hur skadeförebyggande program kan införas i idrottsrörelsen.

Ett annat fokus i min forskning är kring återgång i idrott efter skada, och de konsekvenser skador kan medföra för idrottare, idrottsföreningar och samhälle. 

Om mig

CV

 • Sjukgymnastexamen, LiU 2001
 • Medicine doktorsexamen, LiU 2007
 • Docent, LiU 2013
 • Biträdande professor, LiU 2016
 • Forskningsledare för ”Epidemiologi och prevention av idrottsskador”
 • Medlem i Football Research Group
 • Doktorandhandledning: Håkan Bengtsson (Fysio), Hanna Lindblom (Fysio), Annika Österberg (Fysio), Matilda Lundblad (bihandledare, Göteborgs universitet)
 • Ämnesföreträdare fysioterapi

Undervisning

 • På fysioterapeutprogrammet, primärt inom områdena idrottsmedicin och rörelse- och stödjeorganens sjukdomar
 • Handledning av kandidat- och masteruppsatser i fysioterapi
 • Doktorandhandledning

Uppdrag

 • Section Editor för Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports
 • Editorial board för Sports Medicine - Open
 • Granskningsuppdrag för >10 internationella vetenskapliga tidskrifter
 • Styrelseledamot Svenska Fotbollssjukgymnasters Förening

Publikationer

2023

Forskning

Föredrag från konferens vid LiU - Martin Hägglund

I mitten av februari 2022 höll Enheten för fysioterapi vid LiU en konferens med temat "Hur kan fysioterapi göra skillnad?". Här är föredraget Martin Hägglund höll under konferensen.

Idrott utan skador - är det möjligt?

Deltagande i idrott är betydelsefullt för vår kroppsliga, mentala och sociala utveckling och hälsa. Men idrottande kan också ha negativa effekter i form av akuta skador och överbelastningsbesvär. Varför uppstår skadorna? Är de ett naturligt inslag i idrotten, eller finns det något vi kan göra för att förebygga skador?

Martin Hägglund föreläser i serien "Forskning i Framkant" 2018

Knäkontroll förhindrar skador hos fotbollstjejer

Knäskador hos fotbollsspelande tjejer kan förebyggas genom förebyggande träning, till exempel som uppvärmning till den vanliga träningen. Det visar omfattande studier vid Linköpings universitet och träningsprogrammet Knäkontroll används i dag av fotbollsklubbar över hela landet.

Relaterad forskning

Utbildning

Kollegor

Organisation

Nyheter