Presentation

I min forskning studerar jag förekomst av skador och sjukdomar inom idrott, hur de uppstår och hur de kan förebyggas. Jag studerar även effekter och verkansmekanismer för träningsbaserade interventioner för att förebygga skador, och hur skadeförebyggande program kan införas i idrottsrörelsen.

Ett annat fokus i min forskning är kring återgång i idrott efter skada, och de konsekvenser skador kan medföra för idrottare, idrottsföreningar och samhälle. 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Idrott utan skador - är det möjligt?

Deltagande i idrott är betydelsefullt för vår kroppsliga, mentala och sociala utveckling och hälsa. Men idrottande kan också ha negativa effekter i form av akuta skador och överbelastningsbesvär. Varför uppstår skadorna? Är de ett naturligt inslag i idrotten, eller finns det något vi kan göra för att förebygga skador?

Martin Hägglund föreläser i serien "Forskning i Framkant" 2018

Knäkontroll förhindrar skador hos fotbollstjejer

Knäskador hos fotbollsspelande tjejer kan förebyggas genom förebyggande träning, till exempel som uppvärmning till den vanliga träningen. Det visar omfattande studier vid Linköpings universitet och träningsprogrammet Knäkontroll används i dag av fotbollsklubbar över hela landet.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Utvalda publikationer

Martin Hägglund, Markus Waldén, Jan Ekstrand (2007)

American Journal of Sports Medicine , Vol.35 , s.1433-1442 Vidare till DOI

Markus Waldén, Isam Atroshi, Henrik Magnusson, Philippe Wagner, Martin Hägglund (2012)

BMJ. British Medical Journal , Vol.344 Vidare till DOI

Martin Hägglund, Markus Walden, Henrik Magnusson, Karolina Kristenson, Hakan Bengtsson, Jan Ekstrand (2013)

British Journal of Sports Medicine , Vol.47 , s.738-742 Vidare till DOI

Senaste publikationer

2020

2019

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Om mig
Visa/dölj innehåll

CV

 • Sjukgymnastexamen, LiU 2001
 • Medicine doktorsexamen, LiU 2007
 • Docent, LiU 2013
 • Biträdande professor, LiU 2016
 • Forskningsledare för ”Epidemiologi och prevention av idrottsskador”
 • Medlem i Football Research Group
 • Doktorandhandledning: Håkan Bengtsson (Fysio), Hanna Lindblom (Fysio), Annika Österberg (Fysio), Matilda Lundblad (bihandledare, Göteborgs universitet)

Uppdrag

 • Section Editor för Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports
 • Editorial board för Sports Medicine - Open
 • Granskningsuppdrag för >10 internationella vetenskapliga tidskrifter
 • Styrelseledamot Svenska Fotbollssjukgymnasters Förening

Undervisning

 • På fysioterapeutprogrammet, primärt inom områdena idrottsmedicin och rörelse- och stödjeorganens sjukdomar
 • Handledning av kandidat- och masteruppsatser i fysioterapi
 • Doktorandhandledning

Relaterad forskning
Visa/dölj innehåll

Forskningsområde
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll