Fotografi av Martin Hägglund

Martin Hägglund

Professor

Jag forskar och undervisar inom fysioterapi och idrottsmedicin. Som ämnesföreträdare i fysioterapi har jag ett ansvar för ämnets utveckling inom forskning och utbildning.

Presentation

I min forskning studerar jag förekomst av skador och sjukdomar inom idrott, hur de uppstår och hur de kan förebyggas. Jag studerar även effekter och verkansmekanismer för träningsbaserade interventioner för att förebygga skador, och hur skadeförebyggande program kan införas i idrottsrörelsen.

Ett annat fokus i min forskning är kring återgång i idrott efter skada, och de konsekvenser skador kan medföra för idrottare, idrottsföreningar och samhälle. 

Om mig

CV

 • Sjukgymnastexamen, LiU 2001
 • Medicine doktorsexamen, LiU 2007
 • Docent, LiU 2013
 • Biträdande professor, LiU 2016
 • Forskningsledare för ”Epidemiologi och prevention av idrottsskador”
 • Medlem i Football Research Group
 • Doktorandhandledning: Håkan Bengtsson (Fysio), Hanna Lindblom (Fysio), Annika Österberg (Fysio), Matilda Lundblad (bihandledare, Göteborgs universitet)
 • Ämnesföreträdare fysioterapi

Undervisning

 • På fysioterapeutprogrammet, primärt inom områdena idrottsmedicin och rörelse- och stödjeorganens sjukdomar
 • Handledning av kandidat- och masteruppsatser i fysioterapi
 • Doktorandhandledning

Uppdrag

 • Section Editor för Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports
 • Editorial board för Sports Medicine - Open
 • Granskningsuppdrag för >10 internationella vetenskapliga tidskrifter
 • Styrelseledamot Svenska Fotbollssjukgymnasters Förening

Publikationer

Omslag för publikation ''
Martin Hägglund, Markus Waldén, Jan Ekstrand (2007)

American Journal of Sports Medicine , Vol.35 , s.1433-1442 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Markus Waldén, Isam Atroshi, Henrik Magnusson, Philippe Wagner, Martin Hägglund (2012)

The BMJ , Vol.344 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Martin Hägglund, Markus Walden, Henrik Magnusson, Karolina Kristenson, Hakan Bengtsson, Jan Ekstrand (2013)

British Journal of Sports Medicine , Vol.47 , s.738-742 Vidare till DOI

2024

Ramana Piussi, Elin Nilsson, Hannah Karlsson, Martin Hägglund, Andreas Ivarsson, Kristian Samuelsson, Hans-Christer Holmberg, Eric Hamrin Senorski (2024) Wrestling with a ghost: facing an opponent I can neither see nor clinch - the experience of professional wrestlers who have suffered an ACL injury BMJ OPEN SPORT & EXERCISE MEDICINE, Vol. 10, Artikel e001782 Vidare till DOI
Andrea M. Bruder, Brooke E. Patterson, Kay M. Crossley, Andrea B. Mosler, Melissa J. Haberfield, Martin Hägglund, Adam G. Culvenor, Sallie M. Cowan, Alex Donaldson (2024) If we build it together, will they use it? A mixed-methods study evaluating the implementation of Prep-to-Play PRO: an injury prevention programme for women's elite Australian Football British Journal of Sports Medicine Vidare till DOI
Anna Hallén, Rita Tomas, Jan Ekstrand, Håkan Bengtsson, Elke Van den Steen, Martin Hägglund, Markus Walden (2024) UEFA Women's Elite Club Injury Study: a prospective study on 1527 injuries over four consecutive seasons 2018/2019 to 2021/2022 reveals thigh muscle injuries to be most common and ACL injuries most burdensome British Journal of Sports Medicine Vidare till DOI
Hanna Lindblom, Martin Hägglund (2024) Motivation and goal-pursuit for injury prevention training in amateur football coaches: a cross-sectional study using the Health Action Process Approach Injury Prevention, Vol. 30, s. 20-26 Vidare till DOI
Dan Horan, Eamonn Delahunt, Mark Roe, Martin Hägglund, Catherine Blake, Seamus Kelly (2024) More than likely the men come first. Thats just very frustrating. A qualitative exploration of contextual factors affecting the implementation of injury prevention initiatives and the provision of effective injury management in elite-level womens club football in Ireland British Journal of Sports Medicine, Vol. 58, s. 89-96 Vidare till DOI

Forskning

Föredrag från konferens vid LiU - Martin Hägglund

I mitten av februari 2022 höll Enheten för fysioterapi vid LiU en konferens med temat "Hur kan fysioterapi göra skillnad?". Här är föredraget Martin Hägglund höll under konferensen.

Idrott utan skador - är det möjligt?

Deltagande i idrott är betydelsefullt för vår kroppsliga, mentala och sociala utveckling och hälsa. Men idrottande kan också ha negativa effekter i form av akuta skador och överbelastningsbesvär. Varför uppstår skadorna? Är de ett naturligt inslag i idrotten, eller finns det något vi kan göra för att förebygga skador?

Martin Hägglund föreläser i serien "Forskning i Framkant" 2018

Knäkontroll förhindrar skador hos fotbollstjejer

Knäskador hos fotbollsspelande tjejer kan förebyggas genom förebyggande träning, till exempel som uppvärmning till den vanliga träningen. Det visar omfattande studier vid Linköpings universitet och träningsprogrammet Knäkontroll används i dag av fotbollsklubbar över hela landet.

Relaterad forskning

Utbildning

Kollegor

Organisation

Nyheter