Gastrovirus

Lennart Svensson, professor i molekylär virologi.
Lennart Svensson, professor. Ulrik Svedin - Linköpings unive

Min grupp studerar virussjukdomars mekanismer kopplade till akut gastroenteritis (magsjuka), exempelvis norovirus och rotavirus.

Forskargrupp