Havshumaniora

Kelp Kongressen 2019 på Lofoten.
Kelp Kongressen 2019 på Lofoten. Cecilia Åsberg

Havshumaniora är ett tvärvetenskapligt plattformsbyggande projekt i gränssnittet mellan konst, miljöhumaniora, miljövetenskap och lokalsamhälle som syftar till att skapa kreativ kapacitet kring kustkultur, småskalig sjömatsodling och en större havsmedvetenhet i samhället i stort.

Havsbruk på lågtrofisk nivå är av hållbarhetsforskningen utpekad som en nyckel till regional utveckling, till artrikedom i havet, klimatförbättring och samhällelig miljömedvetenhet. Ur sådan kunskap etableras med denna plattform en ny genre av tvärvetenskaplig miljöhumaniora, havshumaniora, vid svenska universitet som KTH och Linköpings universitet.

Forskningen som samlas och humaniora-integreras undersöker förändringspotentialen i småskalig odling av arter från låga trofiska nivåer vid havsbrynet, t.ex. musslor, ostron, sjöpung, tång och andra alger i samarbete med kustnära lokalsamhällen, konstnärer och miljöforskare. I projektet ska vi, utifrån filosofi, kulturteori och miljöhumaniora, utveckla exempelvis låg-trofisk teori (low-trophic theory) med mer hållbara etiska och praktiska förhållningssätt till ätande och konsumtion med hav och kuster i sinnet. Målet är att öka samhällets havsmedvetenhet genom tvärvetenskapligt samarbete och ett kreativt utforskande av nya lågtrofiska praktiker för ätande, umgänge och tänkande, tillsammans. Detta görs genom miljöhumanioraforskning kring havets kulturhistoria och framtida betydelse, nätverks- och samverkansträffar samt kreativa interventioner: matlagningsworkshops, småskalig sjögräsodling för allmänheten, instruktiva kortfilmer för sociala medier och en stor konstnärlig utställning vid Bonniers konsthall med konstnärsduon Cooking Sections. Insikterna samlas på en hemsida samt i en svensk bok om havshumaniora.

Kontakt

Organisation