Posthumaniora, filosofi, queera dödsstudier och biokonst

Jag är en feministisk filosof och tvärvetenskaplig genusforskare. I min forskning fokuserar jag på hur samtida konstpraktiker hanterar frågan om döden och det icke-/levbara i relation till både miljö- och klimatkrisen och den parallella massutrotningen av jordens arter och biologiska mångfald. Jag undersöker på vilka sätt samtida konst och kulturuttryck utforskar döden, döende och sorg bortom den ‘mänskliga exceptionalism’ som är så karakteristiskt för västerländskt tänkande och kulturella föreställningar. Hur kan vi föreställa oss och förstå relationerna mellan liv och död, levande och icke-levande, och mänskliga och icke-mänskliga på ett mer ‘ekologiskt’ och ekosofiskt sätt nu när vi verkligen står inför planetära miljöstörningar? Hur kan dessa frågor placeras i relation till vålds-begreppet som miljövåld, i relation till det mer-än-mänskliga, våra sårbarheter och våran motståndskraft? Hur kan vi ta itu med frågorna om skillnader, ömsesidigt beroende och icke-/levbarhet på ett mer uppmärksamt och etiskt hållbart sätt?

 

Sedan 2016 har jag varit delaktig i utvecklingen av det nya forskningsområdet: queera dödsstudier (QDS), ett tvärvetenskapligt forskningsområde som kritiskt undersöker och utmanar konventionella normer, antaganden och förväntningar kring frågorna om döden, döende och sorg i samtiden världen. I synnerhet fäster QDS uppmärksamhet åt på planetens nekropolitik och hur den gör vissa liv och döenden mer sörjbara, förståliga och erkända än andra. År 2016 medgrundade jag det internationella nätverket Queer Death Studies Network (QDSN).

 

Nu är jag också grundare av och forskningsledare för The Eco- and Bioart Lab, där jag arbetar med konstnärer, konstnärliga forskare och doktorander vars praktik och forskning fokuserar på konst och miljö. The Eco- and Bioart Lab uppär en tvärvetenskaplig grupp där konstnärlig praktik och konstnärlig forskning sammanfaller med filosofi, kulturteori, miljöorienterad humaniora, QDS och posthumaniora. De möts i synergi och som lika legitima röster och metoder för att ta itu med kritiska frågor som rör liv/död, natur/kultur, konst/vetenskap, ekologi, miljö och kroppen i mer-än-mänsklig mening.

 

VideointervjuVisa/dölj innehåll

Intervju med Marietta Radomska

Marietta Radomska, feministisk filosof och tvärvetenskaplig genusforskare som fokuserar på posthumaniora, feministisk teori, kontinental filosofi, biokonst, ekokonst, feministisk teknovetenskap, dödsstudier samt queer teori. I den här videon berättar hon (på engelska) om de olika aspekterna av sin forskning.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

NyheterVisa/dölj innehåll

Forskningsgrupper & nätverkVisa/dölj innehåll

CV & sociala medierVisa/dölj innehåll

CV i korhet

 • 2020-nu
  Biträdande universitetslektor i miljöorienterad humaniora vid Tema Genus, Linköpings universitet.
 • 2017-2020
  Postdoktor vid Tema Genus, Linköpings universitet och Helsingfors universitet, Finland (Vetenskapsrådets Internationell Postdok).
 • 2016-2017
  Postdoktor vid Tema Genus, Linköpings universitet.
 • 2011-2016
  Doktorand vid Tema Genus, Linköpings universitet.
 • 2009-2011
  Research MA in Gender and Ethnicity, Utrechts universitet, Nederländerna.
 • 2003 – 2008
  MA in Philosophy specialised in Social Communication, Adam Mickiewicz universitet i Poznan, Polen.

Undervisning

 • Gender Studies – Intersectionality and Change – Master’s Programme
  Handledare, examinator och lärare

 • Norm Creative perspectives on Design, Power and Change, 6 credits
  Lärare

Sociala medier & website

Personlig website

mariettadomska.com

Queer Death Studies Network 

queerdeathstudies.net

 

 

The Eco-and Bioart Research Network 

Facebook

Twitter

Instagram

Forskare inom samma områdeVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll