Posthumaniora, feministisk filosofi, queera dödsstudier samt biokonst

Min forskning rör sig i korsningen mellan posthumaniora, filosofi, dödsstudier och samtida konst. I mitt postdokprojekt undersöker jag hur eko- och biokonst – i samband med klimatförändringen och miljökriserna – bidrar till nya föreställningar om döden.

Jag är en feministisk filosof och tvärvetenskaplig genusforskare som fokuserar på posthumaniora, feministisk teori, kontinental filosofi, biokonst, ekokonst, feministisk teknovetenskap, dödsstudier samt queer teori.

Vidare är jag även biträdande föreståndare för The Posthumanities Hub, grundare av The Eco- and Bioart Research Network, en av grundarna för Queer Death Studies Network, samt medgrundare till The International Network for Ecocritical and Decolonial Research och Co-koordinator för GEXcel International Collegium For Advanced Transdisciplinary Gender Studies inriktningen "Death Studies – Queerfeminist Materialist Perspectives” (med Nina Lykke och Tara Mehrabi).

Mitt aktuella forskningprojekt “Dödens ekologier: miljön, kroppen och etik i samtida konst” har finansierats av Vetenskapsrådets internationella postdokbidrag.

Dödens ekologier: miljön, kroppen och etik i samtida konst

Vår samtida kontext med klimatförändringar, ekologisk kris, nedbrytning av och minskning av mat- och vattenresurser gör vissa livsmiljöer olevbara. Dessa processer leder till döden för individuella organismer, befolkningar och utrotning av arter, och manar oss att omvärdera vår egen dödlighet. Medan biovetenskap och bioteknologier visar på ömsesidigt beroende och relationalitet som en grundkarakteristik för samtliga organismers liv, tenderar västerländska föreställningar att dra en skarp linje mellan mänskliga och ickemänskliga andra.

Ändå utgör relationalitet mellan människan och miljön - i kombination med den potentiella och faktiska utplåningen av liv, inklusive mänskligt liv på jorden - ett viktigt fokus för samtida konst och utvecklandet av utrotningsfilosofier. Konstnärliga praktiker, speciellt de samtida konstnärliga fälten miljökonst, kroppskonst och biokonst, erbjuder ett vitalt utrymme för dialog mellan kulturella och vetenskapliga föreställningar och filosofiska begrepp, som ofta frångår de regler och idéer kring applicerbarhet och effektivitet som ges utrymme inom andra discipliner.

Genom att sammanföra, studera och skapa dialoger mellan fem nyckelområden; samtida konst, humanistisk miljöforskning, feministisk teori, dödstudier samt naturvetenskap syftar detta tvärvetenskapliga projekt till att:

 • undersöka hur miljöforskning, kroppskonst och biokonst utforskar relationer mellan människan och miljön i en kontext av utrotning av livet på jorden som en följd av människans avtryck.
 • undersöka hur de analyserade konstverken närmar sig dödens och förruttnelsens materialitet och processer
 • utforska om och hur de analyserade konstnärliga praktikerna möjligen kan mobilisera en dödens etik som uppmärksammar mänsklig/icke-mänsklig relationalitet i en kontext av klimatförändring och artutrotning.

VideointervjuVisa/dölj innehåll

Intervju med Marietta Radomska

Marietta Radomska, feministisk filosof och tvärvetenskaplig genusforskare som fokuserar på posthumaniora, feministisk teori, kontinental filosofi, biokonst, ekokonst, feministisk teknovetenskap, dödsstudier samt queer teori. I den här videon berättar hon (på engelska) om de olika aspekterna av sin forskning.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

NyheterVisa/dölj innehåll

Forskningsgrupper & nätverkVisa/dölj innehåll

CV & sociala medierVisa/dölj innehåll

CV i korhet

 • 2017-present
  Postdoc at Tema Genus, Linköping University (The Swedish Research Council International Postdoc Grant).
 • December 2016-May 2017
  Postdoc at Tema Genus, Linköping University.
 • 2011-2016
  PhD in Gender Studies, Linköping University.
 • 2009-2011
  Research MA in Gender and Ethnicity, Utrecht University, The Netherlands.
 • 2003 – 2008
  MA in Philosophy specialised in Social Communication, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland.

Undervisning

 • Gender Studies – Intersectionality and Change – Master’s Programme
  Handledare, examinator och lärare

 • Norm Creative perspectives on Design, Power and Change, 6 credits
  Lärare

Sociala medier & website

Personlig website

mariettadomska.com

Research Gate

Marietta Radomska

The Eco-and Bioart Research Network 

Facebook

Twitter

Instagram

Queer Death Studies Network 

Facebook

Twitter

Instagram

Forskare inom samma områdeVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll