Förbättrad diagnos och hantering av hjärtsjukdom genom 4D blodflödesbedömning (HEART4FLOW)

Heart4Flow

Hjärt-kärlsystemets huvuduppgift är att driva, kontrollera och behålla blodflödet till alla delar av kroppen. Trots flödets betydelse är hjärtdiagnostiken fortfarande beroende av verktyg som är inriktade på morfologisk bedömning.

Syftet med projektet HEART4FLOW är att utveckla nästa generations metoder för den icke-invasiva kvantitativa bedömningen av hjärtsjukdomar och terapier genom att fokusera på blodflödesdynamik. Målet är tidigare och mer exakt upptäckt och förbättrad hantering av hjärtsjukdomar. 

Vi har utvecklat nya tekniker för mätning av tredimensionell (tid + 3D = 4D) blodflödeshastighet och turbulensintensitet. I HEART4FLOW-projektet utvidgas och utnyttjas tekniken för bedömning av intrakardiell blodflödesdynamik. En användarvänligt kvantitativt bedömningsmetod erhålls för intrakardiell blodflödesenergi och vägginteraktion, såväl som stenotiskt och regurgitant blodflöde.

Dessutom optimeras noggrannheten, mättiden och robustheten i 4D-flödet MR, vilket möjliggör användningen i kliniskt bruk. Genom att studera blodkroppsdynamiken hos patienter och friska försökspersoner förbättras vår förståelse för flödesdynamikernas roll i både hälsa och sjukdom, vilket leder till förbättrad hjärtdiagnostik samt nya utvärderingar av läkemedels-, interventions- och kirurgiska terapier.

Forskargrupp

Finansiär

Organisation