Kvantifiering och visualisering av kardiovaskulär fysiologi

Jag bedriver forskning inom kardiovaskulär fysiologi, i gränsskiktet mellan medicin och teknik, med fokus på bildgenererande tekniker för visualisering och kvantifiering av kardiovaskulär hemodynamik och funktion.

Blodflöde genom ett hjärta avbildat på en iPad.Foto: Oskar Lüren

Bedömning av hjärt- och kärlsjukdomar baseras i dag i huvudsak på information som utgår från morfologi, det vill säga utseendet av hjärt- och kärlväggen. Hjärtats och blodkärlens huvudsakliga syfte är att driva, kontrollera och upprätthålla blodflödet genom kroppen. I min forskning utvecklar jag bättre metoder för att bedöma kardiovaskulära sjukdomar genom att fokusera på hjärtväggens egenskaper och kontraktion, och blodflödet i hjärtat och kärl.   

Nyheter

Publikationer

2023

CV

Anställning

 • 2015 Gästprofessor, University of California i San Francisco, CA, USA 
 • 2011 Professor i fysiologisk mätteknik
 • 2007 Docent i biomedicinsk modellering och simulering
 • 2002 - 2004 Mjukvarautveckling, Philips Medical Systems, Nederländerna
 • 2001 Teknisk Doktor i Medicinsk Teknik
 • 1996  Civilingenjör elektroteknik

Senaste uppdrag

 • 2021 - Ordförande, Styrkeområde Circulation and Metabolism (LiU-CircM)
 • 2021 - Styrelsen, Medicinska fakulteten, Linköpings universitet
 • 2020 - Forskningsrådet, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering
 • 2007 - Co-director, Cardiovascular Magnetic Resonance Group

Undervisning

 • Examinator for kursen Fysiologiska tryck och flöden (TBMT09)
 • Examinator examensarbeten Medicinsk Teknik (TQMD30/33)
 • Examinator examensarbeten Elektroteknik (TQET30/33)

Forskning

Organisation