Hemmet flyttar ut – social hållbarhet i framtidens stadsdel Vallastaden

Denna studie undersöker hur den sociala hållbarhet som skapas i Vallastaden ger för förutsättningar för de boende och hur den kommer till uttryck i den byggda miljön.

Hemmet flyttar ut – social hållbarhet i framtidens stadsdel Vallastaden. Framtidens hållbara stadsdel!

Med denna slogan marknadsför stadsdelen Vallastaden i Linköping. Området grundar sig på idén om ett bättre samhälle för alla. "Det handlar om att ställa frågor om hur vi vill att det framtida samhället ska se ut - hur vill vi leva och vilken typ av värld vi vill lämna efter oss" (Vallastaden, 2017).

 

Stadsområdet bygger på tanken på ett hållbart, stabilt och samtidigt flexibelt samhälle. För att bygga en livlig och spännande plats att leva i har människors idéer och drömmar satts i fokus i planeringsarbetet. Visionen om social hållbarhet i Vallastaden i Linköping går tillbaka till hur städerna historiskt brukade utformas, planeras och byggas: små tomter, individuellt utformade byggnader och många mötesplatser som ska binda samman staden (Vallastaden, 2017). Mötesplatserna är ett sätt att införliva en vision om social hållbarhet i området.

 

Denna studie undersöker hur den sociala hållbarhet som skapas i Vallastaden ger för förutsättningar för de boende och hur den kommer till uttryck i den byggda miljön. Genom att vissa funktioner som tidigare var förlagda till hemmet fördelas ut på mer publika platser distribueras hemmet ut från den privata sfären till en publik, gemensam plats. Projektet studerar vilka förutsättningar detta skapar och vilka politiska beslut ligger inbyggt i denna tolkning av social hållbarhet.

 

Projektnamn: Hemmet flyttar ut - ontologisk politik vid skapandet av social hållbarhet i framtidens stadsdel.

Finansiär Formas.

Pågår 2018-2020.

Kontakt

Relaterad forskning