Högtemperaturmekanik 

Deformations- och livslängdsanalys vid cyklisk drift
Svepelektronmikroskopbild som visar en brottyta efter spricktillväxt i legeringen IN718 vid utmattning under cyklisk last med hålltider.

Inom högtemperaturmekanik arbetar vi med lastbärande komponenter i konstruktioner avsedda för mycket höga eller mycket höga temperaturer, framför allt med tillämpningar mot gasturbiner.

Gasturbiner kommer att spela en viktig roll för framdrivning och energiproduktion när vi har en målsättning att öka den hållbara energiproduktionen och effektivisera energianvändningen.Det finns dock ett stort behov av att göra dem effektivare, och detta kräver högre förbränningstemperatur.

Deformations- och livslängdsanalys vid cyklisk drift

Med större andel förnybar energi kommer stationära kraftproducerande maskiner att i större utsträckning drivas cykliskt för att balansera kraftförsörjningen på elnätet. I detta sammanhang är materialkaraktärisering samt deformations- och livslängdsanalys av största vikt. Så även utveckling av effektivare värmeisolerande och korrosionshämmande ytskikt.

Nära samarbete med industrin

Vi studerar dessa problemområden i nära samarbete med industriintressenter, till exempel Siemens och GKN. Inom dessa projekt har vi producerat ett stort antal tidskriftsartiklar och utbildat flera tekniska doktorer.

Genom att använda en kombination av provning, mikroskopi och modellering studerar vi sprickbildning vid plasticering, kryp och utmattning, samt fysikaliskt åldrande och spricktillväxt vid utmattning för material i gasturbiners skivor, skovlar och brännkammare. Vi studerar också termomekanisk utmattning i termiska barriärskikt. Vårt mål är inte bara att kunna beskriva det observerade materialbeteendet, utan också att våra modeller skall vara tillräckligt enkla för att kunna användas i industrin.

Visuellt analys av en dragprovstav

Visuellt analys av en dragprovstav.
Finit elementdiskretisering av en dragprovstav med skåra och momentkompensering, avsedd för modellering av termomekanisk sprickbildning.

Finit elementdiskretisering av en dragprovstav med skåra och momentkompensering, avsedd för modellering av termomekanisk sprickbildning.

Kontakta forskare

Närliggande forskningsverksamhet

Organisation