Fotografi av Robert Eriksson

Robert Eriksson

Biträdande professor

Min forskning ligger i gränslandet mellan materialvetenskap och hållfasthetslära och innefattar bl.a. mekaniska egenskaper, utmattning, brottmekanik, provning och materialmodellering.

Utmattning i material för högtemperaturtillämpningar

Material som bär cyklisk last vid hög temperatur brister lätt p.g.a. utmattning. Materialutmattning sker genom skadeutveckling i materialet följt av sprickinitiering, spricktillväxt och, slutligen, restbrott.

I min forskning har jag framförallt arbetat med högtemperaturtillämpningar såsom gasturbiner och jetmotorer. Höga belastningar och en mycket tuff miljö i dessa maskiner kräver konstruktionsmaterial med mycket goda mekaniska egenskaper. T.ex. krävs ett gott krypmotstånd, bibehållande av hög styrka vid höga temperaturer samt tillräckligt god utmattningsstyrka.

För att kunna konstruera säkra och effektiva maskiner är det också av stor vikt att ha mycket tillförlitliga och tillämpbara modeller för utmattning och materialbeteende. Utvecklingen av dessa modeller vilar ofta på en omfattande provning och materialkaraktärisering i kombination med numerisk modellering av spänning och deformation samt, många gånger, också brottmekanik.

Visualisering av min forskning

Forskning

Publikationer

Robert Eriksson  är gästredaktör för tidskriften Damage, Fracture, and Fatigue of Metals

Gästredaktör

Jag är gästredaktör för specialnumret "Damage, Fracture, and Fatigue of Metals" i tidskriften Materials.

Läs mer här

2024

Thomas Lindström, Daniel Nilsson, Kjell Simonsson, Robert Eriksson, Jan-Erik Lundgren, Daniel Leidermark (2024) Constitutive model of an additively manufactured combustor material at high-temperature load conditions Materials at High Temperature Vidare till DOI

2023

Ahmed Azeez, Daniel Leidermark, Robert Eriksson (2023) Stress intensity factor solution for single-edge cracked tension specimen considering grips bending effects Procedia Structural Integrity, Vol. 47, s. 195-204 Vidare till DOI
Stefan B. Lindstrom, Johan Moverare, Jinghao Xu, Daniel Leidermark, Robert Eriksson, Hans Ansell, Zlatan Kapidzic (2023) Service-life assessment of aircraft integral structures based on incremental fatigue damage modeling International Journal of Fatigue, Vol. 172, Artikel 107600 Vidare till DOI
Ahmed Azeez, Daniel Leidermark, Mikael Segersäll, Robert Eriksson (2023) Numerical prediction of warm pre-stressing effects for a steam turbine steel Theoretical and applied fracture mechanics (Print), Vol. 125, Artikel 103940 Vidare till DOI
Thomas Lindström, Daniel Nilsson, Kjell Simonsson, Robert Eriksson, Jan-Erik Lundgren, Daniel Leidermark (2023) Accounting for anisotropic, anisothermal, and inelastic effects in crack initiation lifing of additively manufactured components Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, Vol. 46, s. 396-415 Vidare till DOI

Korta fakta

Akademiska meriter

  • Civ.ing. konstruktionsmaterial, Linköpings universitet, 2008
  • Tekn.lic konstruktionsmaterial, Linköpings universitet, 2011
  • Tekn.dr konstruktionsmaterial, Linköpings universitet, 2013
  • Docent i solidmekanik, Linköpings universitet, 2017
 

Forskningsintressen

  • Utmattning i metaller och keramer 
  • Brottmekanik
  • Finitelementmodellering
  • Livslängdsprediktering
  • Materialprovning
 

Digital närvaro

Google Scholar

ReserachGate

Kollegor vid avdelningen Mekanik och hållfasthetslära

Organisation