"Jag hoppas att ni är stolta över vad ni har uppnått genom åren. Ni har en viktig roll i framtiden också", sade Karin Axelsson, prorektor vid Linköpings universitet, via Zoom på Institutionen för datavetenskaps jubileumskonferens.  

Karin Axelsson på skärm och Henrik Eriksson på scen med mikrofonen Karin Axelsson på länk och Henrik Eriksson Foto Magnus Johansson Karin Axelsson talade i egenskap av prorektor, men hon har också en lång bakgrund på IDA.

− Jag började här som student. Jag tror inte att jag tänkte på att institutionen bara var fem år när jag kom. Och jag stannade i 19 år, berättade hon.

Karin Axelsson redogjorde också för arbetet med digitaliseringen av LiU:s fyra campus. Syftet är att utveckla en digital campus-struktur som passar för framtiden.

− Vi gjorde stora framsteg och lärde oss mycket under pandemin. Men vi har inte använt den strategiska kraften i digitaliseringen till fullo. Och teknologin går hela tiden framåt.

I arbetet har dialoger förts med medarbetare, studenter vid LiU, men man har också haft kontakt med andra lärosäten, bland annat KTH. Syftet har varit att identifiera olika behov inom verksamhet och ledning. Bland annat ställde man sig frågan om hur en digital dag på campus ska se ut. Det slutade i en rad olika behov och LiU har sammanställt en rapport om detta. I stora drag handlar det om fyra förslag.

− Det som alla nämnde är vi måste ha ett digitalt självförtroende, en digital kompetens, och veta hur man använder verktygen och kunna lösa problem när något går fel. Det kräver pedagogiska insatser. Det finns ett glapp i de digitala kunskaperna.

 

I innovationslabbet kan man samla personer med olika digitala kompetenser och testa olika idéer utan alltför höga förväntningar. Här tror jag att ni inom Institutionen för datavetenskap kan ha mycket att bidra med.


De tre andra förslagen handlar om IT-support, bland annat om att skapa en digital assistent för att stötta användarna av LiU:s administrativa system. Och om hur LiU:s fyra campus kan göras mer attraktiva genom både fysiska och digitala resurser. Det handlar om förväntningar på framtidens mötesplatser, både fysiska och digitala upplevelser. Det fjärde förslaget är att etablera ett innovationslabb. 

− I innovationslabbet kan man samla personer med olika digitala kompetenser och testa olika idéer utan alltför höga förväntningar. Här tror jag att ni inom Institutionen för datavetenskap kan ha mycket att bidra med.

Karin Axelsson avslutade med att ge alla IDA-medarbetare stort beröm:

− Jag hoppas att ni är stolta över vad ni har uppnått genom åren. Ni har en viktig roll i framtiden också. Ni har mycket expertis inom det här området och ni kommer att vara delaktiga i utvecklingen, sade Karin Axelsson.

 

Text: Ulrik Svedin

IDA40 Jubileumskonferens 2023