Fotografi av Karin Axelsson

Karin Axelsson

Prorektor

Som prorektor ingår jag i universitetets ledningsgrupp där vi skapar förutsättningar för hur LiU ska utvecklas och ta nya steg. Ett bra exempel på det är vår nya strategi och vision för 2030.

Prorektor vid Linköpings universitet

Ansvaret för LiU:s utbildningar på alla nivåer (grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå) innebär att hitta vägar för att öka universitetets attraktivitet genom bland annat nya eller mer anpassade utbildningar. Det är ett starkt fokus på att locka studenter till LiU men också att ge dem förutsättningarna för att kunna slutföra studierna och ta sin examen.

Professor i informatik

Mer om min forskning hittar du längre ner på sidan.

Universitetsledningen vid Linköpings universitet

Min forskning

E-förvaltningens stora utmaningar är medborgarnytta och myndighetseffektivisering

Mitt forskningsintresse är hur digitalisering kan ske så att fördelarna överväger och nyttan blir märkbar för berörda intressenter. Vilka problem kan tekniken lösa och vilka utmaningar uppstår?

Offentlig sektor sätter stora förhoppningar till hur informationsteknik (IT) kan användas för att lösa samhällsutmaningar både i Sverige och globalt. Vår forskning fokuserar utmaningarna med att uppnå dessa mål.

Med e-tjänster och andra IT-lösningar ska myndigheter och kommuner kunna använda sina resurser effektivare. Samtidigt ska medborgare och företag erbjudas hög servicenivå och god kvalitet i sina möten med offentlig sektor. Offentliga processer ska bli transparenta och demokratiaspekter ska stärkas.

IT ses ofta som en självklar del av lösningen på allehanda problem. System för att göra saker snabbare, säkrare och bättre utvecklas hela tiden. Tekniken är mobil, datamängderna stora och möjligheterna att utveckla nya e-tjänster, appar och ”smarta” digitala lösningar verkar oändliga.

Offentlig sektor är inget undantag från denna optimistiska syn på möjligheterna med IT. I vår forskning har vi under många år studerat hur elektronisk förvaltning påverkar medborgare, företag, offentliga organisationer och andra aktörer. Att kritiskt granska förutsättningar för förändring, förändringsprocesser och resultaten av verksamhets- och IT-utveckling är genomgående teman.

Hur människor uppfattar e-tjänster

Forskningsfrågor om vad människor till exempel uppfattar som säkert och vad man känner tillit till när det handlar om att använda e-tjänster för kontakter med offentliga organisationer rymmer mycket mer än tekniken i sig.

Sammanhanget som e-förvaltning finns inom påverkar både förutsättningar och resultat, på såväl policy- som praktiknivå. Därför är kontextuella faktorer ofta framträdande i våra studier, oavsett om projekten handlar om elektronisk identifiering med e-ID, involvering av medborgare och andra intressentgrupper i e-tjänsteutveckling eller smarta städer, smarta elnät och annan digitalisering av hemmet.

Publikationer

2022

Pär J. Ågerfalk, Karin Axelsson, Magnus Bergquist (2022) Addressing climate change through stakeholder-centric information systems research: A Scandinavian approach for the masses International Journal of Information Management, Vol. 63, Artikel 102447 Vidare till DOI

2021

Malin Granath, Karin Axelsson, Ulf Melin (2021) Reflection note: Smart City Research in a Societal Context. A Scandinavian perspective and beyond? Scandinavian Journal of Information Systems, Vol. 33, s. 5-16

2018

Karin Axelsson, Malin Granath (2018) Stakeholders' stake and relation to smartness in smart city development: Insights from a Swedish city planning project Government Information Quarterly, Vol. 35, s. 693-702 Vidare till DOI

Organisatorisk tillhörighet

Nyheter inom utbildningsområdet

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Porträtt av man framför ett hus

Praktik i världspolitikens centrum

Nugzari Batsikadze är masterstudent vid LiU och gör praktik på Sveriges ambassad i Washington. Det innebär bland annat att han får sitta med vid utfrågningar i senaten, till exempel när Microsofts chef svarar på frågor om framtiden för AI.

En person står och kisar.

Professorn som drivs av de svåra frågorna

En spännande doktorandtjänst tog Tünde Puskas till LiU. Drygt 20 år senare är hon kvar. I dag är hon professor och drivs av att utforska det som ingen annat tittat på – som hur integration, religion och död hanteras i den svenska förskolan.

Två studenter som pluggar vid ett bord på campus och skrattar åt något kul.

Utbildning

Om du letar efter en utbildning som lönar sig för både dig och samhället kan du hitta rätt redan idag. Sök bland våra program och kurser!

Vision och strategi

CV

 2022- Prorektor, LiU
 2022- Ledamot i Länsstyrelsens insynsråd
 2019-22 Suppleant i styrelsen för Handelshögskolan i Stockholm
 2018-21 Dekan vid Filosofiska fakulteten, LiU
 2017 Ordförande i bedömargrupp för UKÄs pilotgranskning av kvalitetssystem på lärosätesnivå

2015-17

Prodekan vid Filosofiska fakulteten, LiU

2015-17 Ledamot i Skatteverkets insynsråd
2014-17 Ledamot i Regionala etikprövningsnämnden

2013

Expert vid Norges Forskningsråds utvärdering av VERDIKT-programmet

2012-14

Ledamot i rektors strategiska råd för samverkan, LiU

2012-14

1:a proprefekt med ansvar för forskning, forskarutbildning och samverkan vid IEI, LiU

2011-12

Ordförande i Högskoleverkets bedömargrupp för utvärdering av ämnet informatik

2010-14

Programansvarig för masterprogrammet IT och management vid IEI, LiU

2009-11

Ledamot i filosofiska fakultetens styrelse, LiU

2009-

Professor i informatik vid IEI, LiU

2008-10

Professor i informatik vid Handelshögskolan vid Örebro Universitet (20% av heltidstjänst)

2007-11

Forskarstudierektor vid IEI, LiU

2007-09

Universitetslektor i informatik vid IEI, LiU

2006-09

Suppleant i filosofiska fakultetens styrelse, LiU

2006-08

Föreståndare för Resurscentrum för brottsprevention och brottsbekämpning (RBB), LiU

2006-

Ansvarig för nationellt forskarnätverk inom eGovernment

2004-06

Universitetslektor i informatik vid IDA, LiU

2004

Anställning som Försteamanuensis vid Universitetet i Bergen, Norge (20% av heltidstjänst)

2003-07

Forskarstudierektor inom informationssystemutveckling vid IDA/IEI, LiU

2003

Docent i informationssystemutveckling

1999-2003

Forskarhandledare och doktorandkursledare vid institutionen för ekonomi, statistik och informatik (ESI) vid Örebro universitet, motsvarande 20 % av heltidstjänst

1998-2004

Forskarassistent i informationssystemutveckling vid IDA, LiU

1998

Filosofie doktorsexamen i informationssystemutveckling

1996-2002

Verksam vid Centrum för studier av människa, teknik och organisation (CMTO), LiU

1994

Filosofie licentiatexamen i informationssystemutveckling

1991-98

Forskarstuderande vid Institutionen för datavetenskap (IDA), LiU

1991-

Medlem i Forskningsgruppen VITS

1991

Högskoleexamen från Systemvetenskaplig linje (Filosofie kandidatexamen i ADB), LiU


Information om LiU